Με δύο αποφάσεις που υπέγραψε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου κατανέμονται 150 θέσεις Καθηγητών/Μελών Δ.Ε.Π. στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας.
Οι 50 εξ’ αυτών, σύμφωνα με την κατανομή, αφορούν το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Επιπλέον, διατίθενται από το υπουργείο Υγείας μέσω του υπουργείου Παιδείας 28 θέσεις για πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ σε Ιατρικές Σχολές και Τμήματα Ιατρικής των Πανεπιστημίων.
Οι 3 εξ’ αυτών αφορούν το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.