Η συνεργασία και η άποψη των πολιτών σε θέματα μετακίνησης, είναι η πρώτη κίνηση του Δήμου Τρικκαίων για να υλοποιήσει το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
Για τον λόγο αυτόν, διενεργείται έρευνα στην πόλη των Τρικάλων μέχρι τις 31 Μαΐου 2019
Η έρευνα έχει ως τίτλο "Κατανόηση των αναγκών των πολιτών σχετικά με τις μετακινήσεις τους" και εντάσσεται στην προσπάθεια να σχεδιαστεί το μέλλον της πόλης με πιο σίγουρο και αποτελεσματικό τρόπο.
Η ομάδα των ερευνητών επισκέπτεται νοικοκυριά σε όλη την πόλη, διεξάγοντας την έρευνα για τις μετακινήσεις με τη μορφή συνεντεύξεων. Η έρευνα διαρκεί περίπου 10’ για κάθε μέλος του νοικοκυριού, είναι εθελοντική και διέπεται από καθεστώς ανωνυμίας και πλήρους εμπιστευτικότητας.
Ο Δήμος Τρικκαίων στηρίζεται στην συμμετοχή και την συνεργασία όλων, ζητώντας μόνο τη διευκόλυνση του έργου των ερευνητών, αφού τα αξιόπιστα δεδομένα, θα οδηγήσουν σε ασφαλέστερα συμπεράσματα.
Οι ερευνητές θα φέρουν ειδική κάρτα με ονοματεπώνυμο, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων.
Προκειμένου να τηρηθεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα, εκτός από τις συνεντεύξεις με τους ερευνητές θα μοιραστούν φάκελοι με κωδικούς της έρευνας σε επιλεγμένα νοικοκυριά. Οι πολίτες που έλαβαν τους κωδικούς μπορούν να βρουν περαιτέρω πληροφορίες για την συμπλήρωση της έρευνας στον σύνδεσμο https://svaktrikala.com/2019/05/07/έρευνα-μετακινήσεων/