Στην κανονικότητα προσπαθεί να επανέλθει η πανεπιστημιακή κοινότητα της Θεσσαλίας. Χθες ξεκίνησαν τα εξ αποστάσεως μαθήματα σε Βόλο, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λαμία. Ορισμένα μόνο Τμήματα θα λειτουργήσουν δια ζώσης.

Η ανακοίνωση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπου Μπιλλίνη:

Αγαπητά Μέλη της Κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μετά από προσπάθειες του προσωπικού της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και του Κέντρου Δικτύου Τηλεματικής, έχουν δοθεί σε χρήση το σύνολο των βασικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΠΘ.

Επομένως, όπως ενημερώσαμε τους Κοσμήτορες των Σχολών, τους Προέδρους των Τμημάτων, τους Διευθυντές και Προϊσταμένους των Υπηρεσιών και του Συλλόγους Υπαλλήλων του ΠΘ στη συνάντηση της Τετάρτης 13/09, από τη Δευτέρα 18/09 αίρεται η αναστολή λειτουργίας του Πανεπιστημίου και στις πόλεις του Βόλου, της Καρδίτσας, των Τρικάλων και της Λαμίας.

Κατόπιν, όλες οι Διοικητικές Υπηρεσίες και οι υπηρεσίες των Τμημάτων στις πόλεις αυτές θα λειτουργήσουν από Δευτέρα 18/09 από απόσταση.

Κατ΄ εξαίρεση δια ζώσης θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες στις παρακάτω πόλεις και Τμήματα:

Βόλος:

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, μόνο στο κτίριο Ματσάγγου, από τη Δευτέρα 18/09.

Το Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, από την Τετάρτη 20/09.

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, από την Τετάρτη 20/09.

Λαμία:

Όλα τα Τμήματα της πόλης και στις δυο εγκαταστάσεις, εκτός των Τμημάτων που εδρεύουν στο κτίριο της ΣΤΕΦ, από τη Δευτέρα 18/09.

Λάρισα:

Όλες οι υπηρεσίες και τα Τμήματα.

Τρίκαλα:

Το Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, από τη Δευτέρα 18/09.

Σταδιακά θα δοθούν για χρήση και τα υπόλοιπα κτίρια, αφού ελεγχθούν και μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια το προσωπικό και οι φοιτητές.

Υπενθυμίζεται στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ότι δεν θα πρέπει να εισέρχονται στα κτίρια, ούτε να προσπαθούν με ενέργειές τους να επαναφέρουν την ηλεκτροδότηση, πριν γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και λάβουν επίσημη ενημέρωση από τη Διοίκηση του ΠΘ.

Για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, όπως η επανέναρξη των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου και η έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, αρμόδια όργανα για να αποφασίσουν και να ενημερώσουν τους φοιτητές και τη Διοίκηση του ΠΘ είναι οι Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων και οι Κοσμητείες των Σχολών.

Τέλος, παρακαλούνται οι γραμματείες των Τμημάτων που λειτουργούν προσωρινά δια ζώσης σε άλλα κτίρια να ενημερώσουν σχετικά με ανακοινώσεις και αναρτήσεις τους φοιτητές των Τμημάτων.