Τα ονόματα που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα των 111 διοριζομένων διοικητών κι αναπληρωτών διοικητών Νοσοκομείων της χώρας κάνει γνωστά το υπουργείο Υγείας, μετά τη μερική τροποποίηση της αρχικής εντολής διορισμού.
Συγκεκριμένα, έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις έξι επιλεγέντων διοικητών κι αναπληρωτών διοικητών και ορίζονται στη θέση τους νέοι, εκ της αξιολογικής κατάταξης της Επιτροπής.
Επιπλέον, ανακαλείται η εντολή διορισμού επτά διοικητών κι αναπληρωτών διοικητών και ορίζονται στη θέση τους νέοι, επίσης εκ της αξιολογικής κατάταξης της Επιτροπής.
Το υπουργείο επισημαίνει εκ νέου ότι το 77% των διοικητών είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών και πως το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 80% για τους διοικητές των μεγάλων νοσοκομείων.
Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον νόμο 4633/2019 άρθρο 35, που ψηφίστηκε πρόσφατα, όλοι οι διοικητές θα υπογράψουν συμβόλαιο αποδοτικότητας, βάσει του οποίου θα αξιολογούνται τακτικά για το έργο τους, με συγκεκριμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και θα κρίνονται για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά τους.
Δείτε αναλυτικά όλους τους νέους διοικητές κι αναπληρωτές διοικητές των ελληνικών Νοσοκομείων.

naftemporiki.gr