Στους 3.781 ανήλθαν στο σύνολό τους οι νεοεισερχόμενοι εγγεγραμμένοι γιατροί στους Ιατρικούς Συλλόγους της Θεσσαλίας, σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που διενήργησε κατά Περιφέρεια η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Σε φθίνουσα πορεία ο κλάδος των οδοντιάτρων. Παραμένει σε υψηλά επίπεδα η ανεργία στον ιατρικό κόσμο.
Ειδικότερα, από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας που έκανε η ΕΛΣΤΑΤ, θα πρέπει να σημειωθεί πως το έτος 2018 παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των ιατρών που ανήκουν στις παραπάνω έξι κυριότερες ειδικότητες συγκριτικά με το έτος 2017, καθώς και στον αριθμό των ιατρών με λοιπές ειδικότητες ή άνευ ειδικότητας.
Κατά φύλο, παρατηρήθηκε ότι ο αριθμός των ανδρών ιατρών αυξήθηκε το 2018 σε σχέση με το 2017 κατά 0,2% και των γυναικών ιατρών κατά 2,1%.
Αναφορικά με τις ειδικότητες ιατρών που εισήλθαν στο επάγγελμα, οι σημαντικότερες αριθμητικά στο σύνολο της Θεσσαλίας είναι οι ειδικότητες της Παθολογίας, της Παιδιατρικής, της Βιοπαθολογίας, της Καρδιολογίας, της Γενικής Ιατρικής και της Μαιευτικής-Γυναικολογίας .
Επίσης σύμφωνα με την έρευνα ο αριθμός των ιατρών ανά 10.000 κατοίκους για τις έξι κυριότερες προαναφερθείσες ομάδες ειδικοτήτων, στο σύνολο της περιφέρειας δεν παρουσιάζει σημαντική μεταβολή μεταξύ των ετών 2017 και 2018
Την ίδια ώρα σε φθίνουσα πορεία είναι ο συνολικός αριθμός των οδοντιάτρων, καθώς σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ οι εγγεγραμμένοι οδοντίατροι, το έτος 2018 στη Θεσσαλία ήταν 764. Από την ανάλυση κατά φύλο, παρατηρείται ότι το 2018 συγκριτικά με το 2017 ο αριθμός των ανδρών οδοντιάτρων σημείωσε αύξηση 0,4% και των γυναικών 0,8%.
Σε επίπεδο Μαγνησίας, συνολικά στον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας είναι εγγεγραμμένοι 3.363 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, από τους οποίους ωστόσο ενεργοί στο επάγγελμα είναι 894. Όπως και στην υπόλοιπη Θεσσαλία «κυριαρχούν» οι άνδρες που ανέρχονται σε 2.099, ενώ αντίστοιχα οι γυναίκες σε 1.264 από τους οποίους οι 894 είναι ενεργοί.
Σύμφωνα με την ίδια μελέτη της ΕΛΣΤΑΤ τόσο σε επίπεδο Θεσσαλίας, όσο και στην υπόλοιπη επικράτεια, η ανεργία στον κλάδο των γιατρών παραμένει σε υψηλά σχετικά επίπεδα, καθώς σε ποσοστό 22% τα μέλη των τεσσάρων ιατρικών συλλόγων καταγράφονται ως υποαπασχολούμενα.

Bάσω Κυριαζή (Ταχυδρόμος)