Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καλωσορίζει με ανακοίνωσή του, τους νέους φοιτητές του. Όπως αναφέρει, «οι εγγραφές των πρωτοετών, θα γίνουν στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε τον ιστότοπο του Υπουργείου για να ενημερωθείτε για την έναρξη και τη διάρκεια των εγγραφών».
Στέγαση Πρωτοετών φοιτητών/τριών
Ταυτόχρονα κάνει γνωστό στους πρωτοετείς φοιτητές/τριες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα και την Καρδίτσα ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για διαμονή, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στις Φοιτητικές Εστίες Λάρισας – Καρδίτσας μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων και μέχρι τη λήξη της ημερομηνίας των εγγραφών που θα οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας. Οι αιτήσεις των πρωτοετών φοιτητών/τριών θα σταλούν ταχυδρομικώς με πλήρη δικαιολογητικά στις διευθύνσεις: Λάρισα: Aυτοτελές Τμήμα Σίτισης & Στέγασης, Γαιόπολις Περιφερειακή Όδος Λάρισας-Τρικάλων, Τ.Κ. 41500 Λάρισα. Καρδίτσα : Γραφείο Στέγασης & Σίτισης (πρώην ΤΕΙ) Φοιτητική Εστία,Τέρμα Μαυρομιχάλη, Τ.Κ. 43100.
Προκήρυξη ΠΜΣ «Ανάλυση Και Σχεδιασμός Κατασκευών Ενεργειακών Υποδομών»
Τέλος, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» . Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://grad.civ.uth.gr/
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 25/09/2020.

magnesianews.gr