Σε ρυθμούς εξεταστικής με την ολοκλήρωση εξ αποστάσεως των μαθημάτων και εργαστηρίων του εαρινού εξαμήνου μπαίνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Φέτος, για πρώτη φορά στα χρονικά, η εξεταστική θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως όπως με αυξημένη πλειοψηφία αποφάσισε η Σύγκλητος του ιδρύματος και αυτή έχει οριστεί για την περίοδο από Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου.
Οπως είναι γνωστό φέτος μαθήματα και εργαστήρια του εξαμήνου θα ολοκληρωθούν εξ αποστάσεως εξαιτίας της απειλής του νέου κορονοϊού. Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου «εξαίρεσηθα αποτελέσουν μόνο οι κλινικές ασκήσεις-εξετάσεις στα Τμήματα Ιατρικής και Κτηνιατρικής και στα προγράμματα σπουδών Φυσικοθεραπείας και Νοσηλευτικής, οι οποίες θα υλοποιηθούν με φυσική παρουσία των φοιτητών». Επισημαίνεται ότι «η διεξαγωγή των κλινικών ασκήσεων - εξετάσεων περιορίζεται στα τελευταία έτη σπουδών και στους επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής και των Προγραμμάτων Σπουδών Φυσικοθεραπείας και Νοσηλευτικής oι οποίες θα διεξαχθούν σε εγκαταστάσεις Νοσοκομείων, καθώς και στους επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος Κτηνιατρικής των οποίων οι κλινικές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου». Για τη συγκεκριμένη διαδικασία θα τηρηθούν όλα τα μέτρα υγιεινής και προστασίας του ΕΟΔΥ.
«Η πραγματοποίηση των μαθημάτων και των εξετάσεων «εξ αποστάσεως» αποτελεί πρακτική έκτακτης ανάγκης που έχει ως γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας υγείας και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υποκαταστήσει στο μέλλον τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία», αναφέρεται στην απόφαση της Συγκλήτου η οποία κοινοποιήθηκε στο σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής οικογένειας.
Η εξεταστική ορίστηκε από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου μέχρι την Παρασκευή 7 Αυγούστου, με δυνατότητα τα τμήματα να εξειδικεύσουν ή και να διαφοροποιηθούν ως προς το χρόνο έναρξης και λαμβάνοντας υπόψη τη διανομή των συγγραμμάτων προς τους φοιτητές. «Για την ομαλή διεξαγωγή των «εξ αποστάσεως» εξετάσεων, θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας και της ακαδημαϊκής ελευθερίας των διδασκόντων», τονίζεται στην ίδια απόφαση.
Εκθεση ελέγχου
Στα χέρια του πρυτανικού συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας βρίσκεται έκθεση σχετικά με τις δυνατότητες και τα πιθανά ή και απρόβλεπτα προγράμματα χρήσης διαδικτυακών μεθόδων για την από απόσταση διεξαγωγή των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου.
Την έκθεση συνέταξε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τεχνικούς πληροφορικής της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης και της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης.
Οι διαθέσιμες λύσεις είναι οι εξής:
-On line γραπτή εξέταση με διεξαγωγή των εξετάσεων σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα μέσω της πλατφόρμας eClass
-On line γραπτή εξέταση με διεξαγωγή των εξετάσεων σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα μέσω της πλατφόρμας MS- Teams
-Προφορική από απόσταση εξέταση με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας MS- Teams
-Εξέταση με υποβολή εργασιών είτε μέσω πλατφόρμας είτε μέσω e-mail
-Επιτήρηση εξετάσεων με τηλεδιάσκεψη μέσα από την πλατφόρμα MS-Teams.
Για κάθε λύση παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα πιθανά προβλήματα και κίνδυνοι σε κάθε περίπτωση όμως τονίζεται ότι «κανένα από τα διαθέσιμα συστήματα δεν έχει κατασκευαστεί για τη διεξαγωγή των εξετάσεων και κατά συνέπεια κανένα από αυτά δεν δύναται να αντικαταστήσει την εξέταση σε αίθουσα με επιτήρηση από τον διδάσκοντα και επιτηρητές».
Αντιδράσεις για διά ζώσης εργαστήρια
Από την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινούν σταδιακά τα διά ζώσης εργαστήρια που εξαιρούνται από τον κανόνα της εξ αποστάσεως πραγματοποίησής τους.
Μερίδα φοιτητών που καλούνται να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια αντιδρούν θέτοντας ζητήματα δυσκολίας στις μετακινήσεις τους σε συγκεκριμένες πόλεις, στη διανομή τους, ενώ παράλληλα τίθεται ζήτημα και ύπαρξης φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες εξαιτίας προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν και που όπως καταγγέλλουν για αυτούς «δεν έχει αναληφθεί μέριμνα». «Δημιουργούνται φοιτητές δύο ταχυτήτων. Οσοι έχουμε προβλήματα υγείας θα ζητήσουμε εξαίρεση από τα δια ζώσης εργαστήρια ωστόσο δεν μας διευκρινίζουν πώς θα τα παρακολουθήσουμε χωρίς να χρειαστεί να τα μεταθέσουμε για την περίοδο μετά το καλοκαίρι, χάνοντας ουσιαστικά το εξάμηνο», σημείωνε φοιτήτρια που έχει παρέμβει με επίσημα έγγραφά της προς τις πρυτανικές αρχές αλλά και προς τον υφυπουργό Παιδείας ζητώντας να υπάρξει πρόβλεψη για διαδικτυακή κάλυψη των εργαστηριακών μαθημάτων φοιτητών που δεν μπορούν να τα παρακολουθήσουν διά ζώσης.

Ελένη Χάνου (Ταχυδρόμος)