Την πρόσληψη καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού προσωπικού για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου (ωρομισθίων) 17 συνολικά ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη αναγκών, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, του Αυτοτελούς Τμήματος Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, και συγκεκριμένα στο Ωδείο ανακοίνωσε ο Δήμος Αλμυρού.
Ειδικότερα θα προσληφθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021: 1 ΠΕ καλλιτεχνικός διευθυντής (καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών Πιάνου), 1 ΠΕ μουσικών (καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών – πιάνου), 1 ΠΕ Μουσικών (καθηγητής μπουζουκιού), 1 ΤΕ Μουσικών (καθηγητής πιάνου – Ανώτερων Θεωρητικών), 3 ΤΕ Μουσικών (καθηγητής κιθάρας), 1 ΤΕ Μουσικών (καθηγητής Υποχρεωτικών Θεωρητικών), 1 ΤΕ Μουσικών (καθηγητής πιάνου – Υποχρεωτικών Θεωρητικών), 1 ΤΕ Μουσικών (καθηγητής Βιολιού), 1 ΤΕ Μουσικών (καθηγητής βιολοντσέλου), 1 ΤΕ Μουσικών (καθηγητής τρομπέτας ), 1 ΤΕ Μουσικών (καθηγητής φλάουτου), 1 ΔΕ Μουσικών (καθηγητής ηλεκτρικής κιθάρας), 1 ΔΕ Μουσικών (καθηγητής μοντέρνων κρουστών-ντραμς), 1 ΔΕ Μουσικών (καθηγητής παραδοσιακών οργάνων – κανονάκι), 1 ΔΕ Μουσικών (καθηγητής ακορντεόν).
Σε περίπτωση ισοψηφίας των υποψηφίων θα προηγηθεί ο υποψήφιος με τον υψηλότερο βαθμό του πτυχίου.
Για όλες τις θέσεις προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, όσοι έχουν προϋπηρεσία στο Δημοτικό Ωδείο Αλμυρού, καθώς και οι δημότες του Δήμου Αλμυρού.
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων για όλες τις κατηγορίες (ΠΕ – ΤΕ – ΔΕ), καθορίζεται με βάση τα κύρια και επικουρικά προσόντα, όπως περιγράφονται στην ανακοίνωση και με τη σειρά που ορίζονται ανά ειδικότητα.
Θα ακολουθήσει συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς επιτροπής μετά το πέρας της δεκαήμερης προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων των υποψηφίων και κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης, εφόσον αυτή το κρίνει απαραίτητο.
Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση από την ορισθείσα τριμελή επιτροπή
επιλογής, ενώπιον των υποψηφίων που ισοψήφησαν.
Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων, ορίζονται οι υπάλληλοι του Δήμου Αλμυρού: Αντιγόνη Ντάμπαση, προϊσταμένη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, και η Σταυρούλα Κόττα, υπάλληλος του ίδιου Τμήματος, οι οποίες θα ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών. Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες: Δευτέρα-Παρασκευή και από ώρα 08.00 έως 14.00.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα ημερολογιακών ημερών και συγκεκριμένα από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 24 Σεπτεμβρίου.

e-thessalia.gr