Με πολλές προσδοκίες και ελπίδες για τόνωση του τζίρου περιμένουν την Black Friday οι έμποροι, προσβλέποντας στην τόνωση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών, ενώ μετρούν αντίστροφα μέχρι την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, που αποτελεί ημερομηνία ορόσημο για πολλούς.

Η ξενόφερτη Black Friday φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 29 Νοεμβρίου και μόνο Παρασκευή, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου και Νέας Ιωνίας, με τον πρόεδρο Απόστολο Οντόπουλο να δηλώνει στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ότι η «κίνηση στην αγορά είναι υποτονική, καθώς οι καταναλωτές περιμένουν τη συγκεκριμένη μέρα για να πραγματοποιήσουν αγορές».

Το ενδιαφέρον που καταγράφεται είναι έκδηλο, αλλά, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος, δεν είναι γνωστό σε όλους το θεσμικό πλαίσιο της συγκεκριμένης μέρας και γι’ αυτό τον λόγο εκδόθηκε σχετική ενημερωτική ανακοίνωση.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου ενημερώνει τα μέλη του ότι: Η Black Friday δεν εντάσσεται στις τακτικές εκπτώσεις, αλλά αποτελεί προωθητική ενέργεια και αφορά σε όλη την αγορά και όλες τις επιχειρήσεις, μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας.

Η συμμετοχή των εμπορικών καταστημάτων είναι προαιρετική, δηλαδή όσα καταστήματα επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν τα είδη τους σε μειωμένη τιμή.

Στα προϊόντα που προσφέρονται, θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή, ενώ εφόσον αναγράφεται ποσοστό μείωσης, αυτό θα πρέπει να αναρτάται σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία που πωλούνται τα προϊόντα.

Δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών, των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των κωδικών που διαθέτει το κατάστημα. Χρειάζεται προσοχή τόσο στην αποτύπωση, όσο και στην ουσία των μειώσεων, καθώς τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα είναι μεγάλα. Δεν υπάρχει παράταση ωραρίου καταστημάτων, βάσει νόμου το ωράριο εμπορικών καταστημάτων λήγει στις 21:00, η λειτουργία μετά το πέρας του ωραρίου αποτελεί παράβαση και υπόκειται η επιχείρηση σε βαρύτατο πρόστιμο» επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου.

Το νομικό πλαίσιο

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι η Black Friday είναι καταναλωτική προωθητική ενέργεια μιας ημέρας κι όχι μιας εβδομάδας. Το νομικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο και θα πρέπει όλοι να το ακολουθούν. Για όσους από τους εμπόρους τελικώς συμμετάσχουν στην προωθητική ενέργεια, χρειάζεται οπωσδήποτε να αποτυπώνονται η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων και εφόσον χρησιμοποιείται ποσοστό μείωσης, αυτό θα πρέπει να αναγράφεται ρητά σε εμφανή σημεία του καταστήματος και ειδικά στα σημεία που πωλούνται τα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των προϊόντων που διαθέτει το κατάστημα και αυτό ισχύει και για την Black Friday.

Σε περίπτωση μη τήρησης του νομικού πλαισίου οι κυρώσεις είναι αυστηρές. «Συγκεκριμένα, για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 ευρώ. Εάν οι προσφορές είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης» τονίζεται στην ανακοίνωση του τοπικού Εμπορικού Συλλόγου.

taxydromos.gr