Με μια ακόμη απίστευτη περιπέτεια βρίσκεται αντιμέτωπη η ΔΕΥΑΜΒ, με νομικούς κύκλους να μιλούν για μια «νέα ΕΡΓΗΛ». Εργολαβική εταιρία απαιτεί 2 εκατομμύρια ευρώ για «ζημία» που υπέστη, σε χρονικό διάστημα έξι μηνών, όπου η διαχειριστική αρχή του προγράμματος Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, δεν τροφοδοτούσε με κονδύλια την Επιχείρηση, για το έργο «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ιωλκού».
Η εταιρεία υποστηρίζει πως γι’ αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να αποζημιωθεί για τη ζημία, καθώς μεταξύ άλλων τα μηχανήματα δεν εργάζονταν και οι εργαζόμενοι λάμβαναν μισθό. Το ποσό θεωρείται «διαστημικό», καθώς είναι σχεδόν ίσο με το σύνολο της εργολαβίας που εκτέλεσε, ενώ η ΔΕΥΑΜΒ οδηγεί την υπόθεση στα δικαστήρια, με τους νομικούς να επισημαίνουν, πως μέσα από έρευνα του τεχνικού τμήματος της Επιχείρησης διαπιστώθηκε, πως ούτε τα μηχανήματα υπήρχαν, ούτε οι υπάλληλοι που επικαλείται η εργολαβική εταιρεία.
Η εταιρεία για τη ζημία που υπέστη έλαβε 31.000 ευρώ αποζημίωση, πέραν των χρημάτων της εργολαβίας και μετά διαπιστώθηκε πως είχε καταθέσει προσφυγές για 2 εκατομμύρια.
Το θέμα ήρθε στην επιφάνεια, γιατί η ΔΕΥΑΜΒ εξουσιοδότησε δικηγόρο -που δεν ασχολείται με τις υποθέσεις της -για την εκπροσώπηση και νομική υποστήριξη επί εξέτασης της από 29-3-2016 έφεσης της Επιχείρησης κατά απόφασης που λήφθηκε στις 20-1-2016 από τον γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την οποία γινόταν δεκτή η θέση της εργολαβικής εταιρείας περί ευθύνης της ΔΕΥΑΜΒ, στη μην καταβολή των χρημάτων από τους λογαριασμούς, που κατέθετε για την εκτέλεση του έργου.
Στις 29-3-2016 κατατέθηκε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, προσφυγή της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας, με την οποία έγινε αποδεκτή η από 2-11-2015 (αίτηση Θεραπείας της εταιρείας «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ», αναδόχου του χρηματοδοτούμενου υποέργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ιωλκού Δ. Βόλου». Η Αποκεντρωμένη είχε αποδεχθεί ευθύνη της ΔΕΥΑΜΒ στη μη πληρωμή του αναδόχου, η οποία με τη σειρά της είχε υποστηρίξει, πως δεν είναι υπαίτια για τη μη εμπρόθεσμη πληρωμή λογαριασμών του έργου.
Στις 20 Νοεμβρίου εξετάζεται η υπόθεση, που θα είναι η αρχή, για να ξετυλιχτεί ένα ολόκληρο κουβάρι, που καταλήγει στα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Με 2 εκατομμύρια νέες διεκδικήσεις
Όλα ξεκίνησαν το 2015, σε μια ακόμη στάση πληρωμών, γεγονός που δημιούργησε σειρά πολλών προβλημάτων σε εργολαβίες και δημόσια έργα.
Άρχισε η καθυστέρηση πληρωμής από τον τρίτο λογαριασμό, που κατέθεσε ο ανάδοχος του χρηματοδοτούμενου υποέργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ιωλκού Δ. Βόλου». Τα προβλήματα με τους λογαριασμούς άρχισαν συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2015 και σταμάτησαν τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, με την εκταμίευση των χρημάτων από τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος.

Ο εργολάβος με την κατάθεση του τέταρτου λογαριασμού καταθέτει και δήλωση διακοπής εργασιών, μέχρι να πληρωθεί, όπως και συνέβη με την εκταμίευση. Καταθέτει στη συνέχεια αίτημα «ζημίας» 2, 05 εκατομμυρίων ευρώ, υποστηρίζοντας πως την περίοδο διακοπής είχε ανοιχτό εργοτάξιο και πλήρωνε υπαλλήλους. Το σύνολο εν τω μεταξύ του έργου που κατασκεύασε, ήταν 2,5 εκατομμύρια ευρώ. «Ζητάει ένα απίθανο κονδύλι ως αποζημίωση, ισάξιο σχεδόν με το έργο που εκτέλεσε», τονίστηκε από τη ΔΕΥΑΜΒ, που έκρινε πως έπρεπε να του δώσει αποζημίωση 31.000 ευρώ.

Στο δικαστήριο, στις 20 Νοεμβρίου θα αμφισβητήσει η ΔΕΥΑΜΒ, πως από υπαιτιότητά της δεν πληρωνόταν ο εργολάβος και θα αντιπαρατεθεί απέναντι στην απόφαση της Αποκεντρωμένης και του Τεχνικού Συμβουλίου, που έκρινε ότι η ευθύνη της καθυστέρησης βαρύνει τον τελικό δικαιούχο του έργου, ενώ στη συνέχεια, τον Μάρτιο του 2019, θα κριθεί στη δικαιοσύνη η υπόθεση των 2 εκατομμυρίων. Η ΔΕΥΑΜΒ θεωρεί πως το αίτημα των 2 εκατομμυρίων δεν είναι απλά υπερκοστολογημένο, αλλά εξωφρενικό και θέλει να αποδείξει στα δικαστήρια, μέσα από έρευνα των υπαλλήλων, ότι οι αξιώσεις είναι αβάσιμες και παράλογες.

Κατερίνα Τασσοπούλου (e-thessalia.gr)