Η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο όπου θα καταβληθούν στους δικαιούχους τα επιδόματα που δικαιούνται για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο.  Εκατοντάδες είναι οι αιτήσεις από πολίτες που έχουν κατατεθεί στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βόλου για τη λήψη επιδότησης ενοικίου, ενώ μέχρι και χθες είχαν εγκριθεί περίπου 750. Σε καθημερινή βάση από τις 13 Μαρτίου, πρώτη ημέρα έναρξης υποβολής των δικαιολογητικών, παρατηρείται συνωστισμός και καταβάλλεται προσπάθεια από τους εργαζόμενους για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της προέδρου της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ κ. Σοφίας Χάλαρη, καθημερινά περνούν από το Κέντρο Κοινότητας περισσότερα από 100 άτομα για να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα ενοικίου.
Κατά μέσο όρο εξυπηρετούνται 80 περίπου άτομα, ενώ υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις ενδιαφερομένων, που το αίτημά τους απορρίπτεται από το σύστημα, καθώς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται για τη λήψη της επιδότησης ενοικίου.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, ενώ το επίδομα θα δίνεται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2019.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο όπου θα καταβληθούν στους δικαιούχους τα επιδόματα που δικαιούνται για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο.
Πώς θα κάνετε την αίτηση
Η πλατφόρμα για το στεγαστικό επίδομα είναι παρόμοια με την πλατφόρμα για το ΚΕΑ και το Κοινωνικό Μέρισμα.
Μέσω της ίδιας πλατφόρμας θα διεξάγονται και οι απαραίτητες διασταυρώσεις για τα μισθωτήρια συμβόλαια με χρήση στοιχείων του TAXISnet.
– Είσοδος στην πλατφόρμα με τους κλειδάριθμους του TAXISnet.
– Πιστοποίηση του ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου.
– Θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία (προσωπικά, επικοινωνίας, εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία, σύνθεση νοικοκυριού κ.ά.).
– Ο δικαιούχος θα πρέπει να συμπληρώνει τον αριθμό του μισθωτηρίου συμβολαίου του.
– Εφόσον απαιτείται συναίνεση από άλλα μέλη του νοικοκυριού, αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζεται πριν υποβληθεί η αίτηση.
– Οριστική υποβολή της αίτησης.
Δικαιούχοι και επίδομα
Το επίδομα ενοικίου αφορά σε 260.000 νοικοκυριά και θα δοθεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2019.
Η επιδότηση θα κλιμακώνεται ανάλογα με το εισόδημα και τα μέλη του νοικοκυριού ξεκινώντας από 70 ευρώ και φτάνοντας μέχρι και το ποσό των 210 ευρώ τον μήνα.
Το Επίδομα Στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα για νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία και το ποσό του Επιδόματος Στέγασης, για τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια, ορίζεται ως:
– Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 70 ευρώ τον μήνα.
– Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα.
– Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ τον μήνα.
– Στα νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α, ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ τον μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.
– Ως ανώτατο όριο του Επιδόματος Στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
Για τα μισθωτήρια στα οποία το ποσό του ενοικίου είναι μικρότερο των ανωτέρω ορίων, το ύψος του επιδόματος ανέρχεται έως του αντίστοιχου ποσού.
Η διάρκεια της χορήγησης του επιδόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της αρχικής καταβολής. Με την πάροδο έξι μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης κι εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος η αίτηση ανανεώνεται αυτόματα για έξι ακόμα μήνες.
Κατά τη διάρκεια του έκτου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης έγκρισης και σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του νοικοκυριού ή των όρων του μισθωτηρίου, ο δικαιούχος δύναται να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της αίτησής του και το ποσό του επιδόματος να αναπροσαρμοστεί αναλόγως για το δεύτερο εξάμηνο χορήγησης.
Με την πάροδο των δώδεκα μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης ο δικαιούχος δύναται να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

e-thessalia.gr