Στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού προχωρά ο Δήμος Τρικκαίων εγκρίνοντας στην προσεχή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (Τρίτη 22 Ιανουαρίου) 16 θέσεις.
Οι προσληφθέντες θα καλύψουν εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες στη Διεύθυνση Καθαριότητας-Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα και με τα ειδικά τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις ειδικότητας.
Σύμφωνα με την εισήγηση οι προσλήψεις αφορούν στις παρακάτω ειδικότητες:
ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων Επικαθήμενων (Γ’+Ε’ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), δύο άτομα
ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Γ’ + Δ’ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), δύο άτομα 
ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Γ΄ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), τρία άτομα
ΥΕ Εργατες – Συνοδοί Απορριμματοφόρων, έξι άτομα
ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες ή Συντηρητές, ένα άτομο
ΔΕ Χειριστές Μηχανήματος Εργου (JCB), ένα άτομο
ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Εργου (Σάρωθρο), ένα άτομο.