Κυρώθηκαν από τον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου οι τελικοί ενιαίοι, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, αξιολογικοί πίνακες επιλογής υποψηφίων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
Νέος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης στη Θεσσαλία είναι ο Γεώργιος Δοδοντσάκης που θα αντικαταστήσει την Ελένη Αναστασοπούλου που στον πίνακα μορίων έλαβε την 3η θέση.
Ο Γιώργος Δοδοντσάκης είναι φιλόλογος, κάτοχος Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Τίτλου του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ με διδακτικό έργο σε όλους τους τύπους σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο Ευρωπαϊκό σχολείο του Λουξεμβούργου.
Έχει διατελέσει Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων στο νομό Τρικάλων από τον Αύγουστο του 2007 έως τον Αύγουστο του 2010.
Από τις 13 Αυγούστου 2010 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2016 υπηρέτησε ως Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Μετά από δύο έτη διδασκαλίας στη σχολική μονάδα στην οποία ανήκει οργανικά,επιλέχτηκε στη θέση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας.