Στις φτωχότερες περιφέρειες της χώρας βάση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρίσκεται η Θεσσαλία, σύμφωνα με τα στοιχειά της ΕΛΣΑΤ.
Το υψηλότερο εισόδημα καταγράφεται στην Αττική με 22204 ευρώ. Η περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται στην ένατη θέση με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 12662 ευρώ.
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ επίσης δείχνουν ότι ο πλουσιότερος νομός της Θεσσαλίας είναι ο Ν. Λάρισας με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 14375 ευρώ. Ακολουθεί η Μαγνησία με  12676, μετά τα Τρίκαλα με 11264 και τέλος η Καρδίτσα με 9870 ευρώ, από τις φτωχότερες περιοχές της χώρας με το μικρότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ μετά από εκείνο του Ν. Σερρών με 9863 ευρώ.
Από τα στοιχεία γίνεται κατανοητό πως περιοχές με έντονο αγροτικό χαρακτήρα όπως η Καρδίτσα και οι Σέρρες είναι στις φτωχότερες της χώρας, ενδεικτικό της φθίνουσας πορείας που έχει το αγροτικό εισόδημα τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας...

Με πληροφορίες από thessaliatv.gr