Συνεχίστηκε, αν και με βραδύτερους ρυθμούς, η πιστωτική συρρίκνωση στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο, καθώς οι τράπεζες δεν έχουν ακόμη καταφέρει να ανοίξουν εντελώς τις στρόφιγγες της χρηματοδότησης. Ωστόσο σε μία ενθαρρυντική ένδειξη τα δάνεια ειδικά προς επιχειρήσεις αυξήθηκαν. Στο μέτωπο των καταθέσεων, είχαμε σημαντική πτώση σε εκείνες των επιχειρήσεων, αλλά αύξηση στις καταθέσεις των νοικοκυριών.
Σύμφωνα με στοιχεία, που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος, τον προηγούμενο μήνα η συνολική χρηματοδότηση της οικονομίας μειώθηκε κατά 1,2% ύστερα από πτώση 1,4% τον Ιανουάριο. Η μηνιαία καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 692 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1, 53 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Συγκεκριμένα η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Φεβρουάριο του 2019, ήταν αρνητική κατά 1,15 δισ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 825 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε -4,9% από -3,4% τον προηγούμενο μήνα.
Από την άλλη η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα ήταν μειωμένη κατά 0,6%, ύστερα από πτώση 1,1% τον Ιανουάριο. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 458 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 705 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Φεβρουάριο του 2019, ήταν θετική κατά 603 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 408 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 1%. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 1,6% από 0,5% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 651 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 216 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -5,8% από -4,5% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 47 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 192 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Χρηματοδότηση ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών
Το Φεβρουάριο του 2019, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 2 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 39 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -1,6% από -1,9% τον προηγούμενο μήνα.
Οι καταθέσεις
Αύξηση κατά 284 εκατ. ευρώ παρουσίασανοι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 241 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 21,2% από 23,2% τον προηγούμενο μήνα.
Ωστόσοι οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα ήταν μειωμένες κατά 789 εκατ. ευρώ. Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων μειώθηκαν κτά 1,065 δισ. ευρώ έναντι πτώσης 1,008 τον προηγούμενο  μήνα. Εκείνες των νοικοκυριών και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων παρουσίασαν αύξηση κατά 277 εκατ. ευρώ.

naftemporiki.gr