Σχεδόν στις 60.000 έχουν πλέον φτάσει οι οφειλέτες που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Επιχειρήσεις ομόρρυθμες εταιρίες, ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και αγρότες, έχοντας αντιληφθεί τις δυνατότητες που παρέχει ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών σπεύδουν να καταθέσουν αιτήσεις για ένταξη ενώ η παράταση που έδωσε η κυβέρνηση για έναν ακόμα χρόνο στην ισχύ του εξωδικαστικού εκτιμάται ότι θα εξυπηρετήσει ακόμα μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) έως και τις 4 Ιανουαρίου 2019, από την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία προετοιμασίας της αίτησης 59.219 επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, ενώ έχουν ήδη υποβληθεί 6.174 αιτήσεις από επιχειρήσεις, ομόρρυθμους εταίρους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, με τις 1.289 να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία και να ρυθμίσει τα χρέη τους με ευνοϊκό τρόπο (περίπου 1 στους 4,8). Οι υπόλοιποι οφειλέτες βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας, όπως για παράδειγμα σε στάδιο διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές τους.

Ωστόσο από τα στοιχεία της ΕΓΔΙΧ προκύπτει ότι αρκετοί είναι οι οφειλέτες που προβαίνουν σε διαγραφές αιτήσεων και επανυποβολή τους (με σκοπό την ένταξη και  των οφειλών του 2017 ή τη διόρθωση της δήλωσης περί πτωχευτικής ικανότητας.

Στις 74 εβδομάδες που λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα για επιχειρήσεις και ομόρρυθμους εταίρους υποβλήθηκαν 2.373 αιτήσεις και εξ αυτών ήδη 146 επιχειρήσεις έχουν πλέον ρυθμίσει τα χρέη τους, προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, Τράπεζες και προμηθευτές.

Στις 48 εβδομάδες που η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες (υποβλήθηκαν 3.483 αιτήσεις και εξ αυτών ήδη 1.000 ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν πλέον ρυθμίσει τις οφειλές τους προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.

Τέλος, στο διάστημα των 27 εβδομάδων λειτουργίας της πλατφόρμας για τους Αγρότες υποβλήθηκαν 318 αιτήσεις με σκοπό τη ρύθμιση των χρεών προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και PQH (πρώην ΑΤΕ κλπ τράπεζες υπό εκκαθάριση) και εξ αυτών ήδη 143 αγρότες έχουν πλέον ρυθμίσει τις οφειλές τους προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.

Δήμητρα Σκούφου insider.gr