Το υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει ποσό ύψους 40.000.000 ευρώ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στους Δήμους, για την Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».
Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι οι Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό έως 50.000 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού της χώρας από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31/12/2020 με δυνατότητα παράτασης.
Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται έως 150.000,00 ευρώ ανά δήμο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι δήμοι στο νομό Λάρισας που θα λάβουν την επιχορήγηση από τον Φιλόδημο είναι:
- Αγιάς 11.470
- Ελασσόνας 32.121
- Κιλελέρ 20.854
- Τεμπών 13.712
- Τυρνάβου 25.032
- Φαρσάλων 18.545