Τρεις κηδείες σήμερα Κυριακή 12 Ιουλίου 2020 στο νομό Λάρισας

 

1.Στυλιανό Μαγαλιούλη ετών 81

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ανάβρας Αγιάς

 

2. Σταματούλα Συρμακέζη ετών 88

Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου νέο κοιμητήριο

 

3.Θεοδώρα Ζυγούρα ετών 87

Ώρα 12:00 μ. Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Σοφού Λάρισας