Μία κηδεία σήμερα Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 στον νομό Λάρισας

1.Μαρία Σωτήρχου ετών 86 

Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας