Περισσότεροι κατά 3.259 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα και κατά 2.135 έναντι του φετινού Σεπτεμβρίου ήταν τον Οκτώβριο του 2018 οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΟΑΕΔ άνεργοι, στην περιοχή της Θεσσαλίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα ο Οργανισμός.
Ειδικότερα στη Θεσσαλία ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων ανέρχεται σε 62.386. Από αυτούς οι 35.151 είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 27.235 για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Τον Σεπτέμβριο οι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ήταν 60.249 και τον Οκτώβριο του 2017 (58.927).
Σε όλη την επικράτεια ο αριθμός των ανέργων για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 844.710 άτομα.