ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΕΤΩΝ 70

Η κηδεία θα γίνει στις 11:00 στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (Π.Ε.Ο.) Λάρισας

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Δημήτριος Χρήστου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος & Ευαγγελία Χρήστου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημήτρης, Ελένη

ΟΙ ΑΔΕΡΦΕΣ: Ευτυχία Φόλλα, Χριστίνα Μαγαλιού

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΤΟΥΛΑ – ΛΑΚΑ

ΕΤΩΝ 75

Η κηδεία θα γίνει στις 15:30 στον Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Αγιάς

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικόλαος Λάκας

ΟΙ ΚΟΡΕΣ: Ελένη Στραβέλα & Ιωάννα Λάκα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γρηγόρης, Μαρία, Βικτωρία, Χρήστος

ΟΙ ΑΔΕΡΦΕΣ: Αθανασία Χαδούλη & Δήμητρα Φλώρου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗΣ

ΕΤΩΝ 78

Η κηδεία θα γίνει στις 10:30 στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λάρισας

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δήμητρα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος Γαβριάς & Χριστίνα Γκουσγκούνη, Κωνσταντίνος Γκουσγκούνης

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Χρήστος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΝΑΣ

ΕΤΩΝ 80

Η κηδεία θα γίνει στις 11:00 στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Χαράς

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΤΩΝ 89

Η κηδεία θα γίνει στις 11:00 στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Γλαύκης

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανάσιος Παπαδημητρίου, Αρετή – Θεόδωρος Καραούλας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μαρία, Θεοφάνης-Αργύριος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ

ΕΤΩΝ 93

Η κηδεία θα γίνει στις 12:00 στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Φαλάνης

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Όλγα Μανδράκη, Ελένη Κατσάνη, Ευάγγελος & Βασιλική Θεοδώρου

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Αθανάσιος & Αθανασία Ζερδαλή, Παναγιώτης & Αναστασία Ζερδαλή