Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών προχωρά η Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας.

Ειδικότερα πρόκειται να προσληφθούν οι ακόλουθες ειδικότητες (οι θέσεις αφορούν απασχόληση ο Αρχαιολογικό Μουσείο και τα Γραφεία Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας)

ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (1)

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας (2)

karditsalive.net