Η επέκταση της διανομής δωρεάν γευμάτων σε σχολεία του Δήμου Καρδίτσας έχει ήδη μπει σε εφαρμογή και στα 1397 παιδιά που σιτίζονταν αρχικά, προστέθηκαν άλλα 597.
Ουσιαστικά πρόκειται για αναδιανομή των αδιάθετων γευμάτων που προορίζονταν από το πρόγραμμα για τα σχολεία του Δήμου. Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι στα σχολεία που είχαν επιλεγεί αρχικά, κυρίως με κριτήριο την οικονομική κατάσταση, οι γονείς των παιδιών υπέβαλαν, εφόσον το επιθυμούσαν, αιτήσεις για να σιτίζονται τα παιδιά τους στο σχολείο.
Τα προς διάθεση γεύματα ήταν 1994 και οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ήταν 1397. Από αυτό προέκυψαν 597 αδιάθετα γεύματα και υπήρξε νέα επιλογή σχολείων, κατά την ίδια διαδικασία, προκειμένου να επωφεληθούν από την δωρεάν παροχή φαγητού και άλλα παιδιά.
Όπως μας ενημέρωσαν από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία και απευθυνθήκαμε για το θέμα, μέχρι 15 Δεκεμβρίου είχαν ενημερωθεί τα νέα σχολεία για την εξέλιξη. Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, με δεδομένο ότι ο αριθμός των γευμάτων ήταν περιορισμένος, έκαναν μια διερεύνηση σε ότι αφορά στους μαθητές που είχαν μεγαλύτερη οικονομική ανάγκη, ενώ εντάχθηκαν αυτομάτως στο πρόγραμμα σίτισης όλα τα παιδιά που πάνε σε ολοήμερο.
Ακολούθως έγινε η διανομή των υπεύθυνων δηλώσεων που απαιτούνται να υπογραφούν από τους γονείς και τα παιδιά έχουν αρχίσει ήδη να τρώνε στο σχολείο. Σημειώνουμε εδώ πως σύμφωνα με τις αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις που υποβλήθηκαν, ο αριθμός υπερτερούσε κατά 15 των γευμάτων, αφού τα αδιάθετα ήταν 597 και οι αιτήσεις 612. Και ο επιπλέον αριθμός όμως ικανοποιήθηκε καθώς υπήρξαν γονείς από τα πρώτα σχολεία που δεν θέλησαν την συνέχιση της σίτισης των παιδιών τους και καλύφθηκαν οι ανάγκες.
Αυτά τα επιπλέον γεύματα που προκύπτουν στην πορεία πάντα διατίθενται καθώς υπάρχει πρόβλεψη για να δοθούν σε παιδιά που οι γονείς τους το επιθυμούν.
Πιο αναλυτικά οι υπεύθυνες δηλώσεις που υποβλήθηκαν ανά σχολείο στα νέα που εντάχτηκαν στο πρόγραμμα είναι:
1ο Δημοτικό : 53
12ο Δημοτικό: 23
3ο Δημοτικό: 58
14ο Δημοτικό: 62
4ο Δημοτικό: 125
2ο Δημοτικό: 121
13ο Δημοτικό: 52
9ο Δημοτικό: 62
Δημοτικό Κρύας Βρύσης: 24
Δημοτικό Μακρυχωρίου: 5
Δημοτικό Καλλιφωνίου: 27

karditsalive.net