Ολοκληρώνεται φέτος μία προσπάθεια που ουσιαστικά ξεκίνησε το 2014, προκειμένου όλα τα σχολεία της πόλης της Καρδίτσας, παλαιά και νέα, να έχουν συνδεθεί με το δίκτυο φυσικού αερίου.
Από το 2014 έχουν εκτελεστεί τρεις δημοπρατήσεις με χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ Σχολείων. Η πρώτη την συγκεκριμένη χρονιά και οι άλλες δύο  το 2016 και το 2017 αντίστοιχα. Μέσω των εργολαβιών που πρόεκυψαν συνδέθηκε σταδιακά η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων, όπως μας ενημέρωσε το αρμόδιο στέλεχος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Τσιλίκας και την περασμένη σχολική χρονιά λειτούργησαν όλα με φυσικό αέριο με εξαίρεση το κτίριο που στεγάζονται τα ΕΠΑΛ.
Για το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα υπήρξε τέταρτη, ξεχωριστή δημοπρασία και η εργολαβία βρίσκεται αυτή την στιγμή σε εξέλιξη με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και να γίνιε σύνδεση μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση πάντως, είναι δεδομένο ότι με την έναρξη της περιόδου που θα απαιτηθεί θέρμανση, το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα θα χρησιμοποιήσει φυσικό αέριο για τις ανάγκες του.
Σημειώνουμε εδώ πως οι παρεμβάσεις που απαιτούνταν στα κτίρια που στεγάζουν τα ΕΠΑΛ ήταν πολύ μεγαλύτερες και χρειάστηκε να γίνουν αλλαγές σχεδόν σε όλο τον εξοπλισμό (καυστήρες κλπ). Πλέον οδεύουμε προς ολοκλήρωση και σε καθολική χρήση φυσικού αερίου σε όλα τα σχολεία της πόλης.

karditsalive.net