Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα γνωστά σε όλους μας ΚΕΠ, έχουν εξελιχθεί σε μέρος της καθημερινότητάς μας και σε ένα πολυεργαλείο που μας εξυπηρετεί στις συναλλαγές μας με τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.
Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Διευθυντής του μεγαλύτερου ΚΕΠ του νομού, αυτού του Δήμου Καρδίτσας, κ. Γιώργος Βούζας, το ΚΕΠ είναι ο σύνδεσμος μεταξύ των πολιτών και των Δημοσίων Υπηρεσιών και εξυπηρετεί πάρα πολλές υποθέσεις μεταξύ των δύο πλευρών.
Με βάση τα στοιχεία που μας παρείχε το ΚΕΠ Καρδίτσας (όπου λειτουργεί  ένα σύστημα προτεραιότητας που καταγράφει τους πολίτες που το επισκέπτονται καθημερινά)  για την τελευταία διετία (2017-2018) μετρήθηκε ότι  ο μέσος αριθμός εξυπηρετούμενων πολιτών είναι περίπου 1250 άτομα εβδομαδιαίως ή 65.000 άτομα ετησίως. Αυτό αν το αναγάγουμε σε ημερήσιο μέγεθος και με δεδομένο ότι το ΚΕΠ λειτουργεί έξι μέρες την εβδομάδα, όλες δηλαδή εκτός Κυριακής, φθάνουμε στο συμπέρασμα ότι καθημερινά εξυπηρετούνται περισσότερα από 200 άτομα.
Πιο αναλυτικά και πάντα με βάση τα στοιχεία που μας παρείχε ο κ. Βούζας την διετία 2017-2018 ο αριθμός των ηλεκτρονικών αιτήσεων προς διάφορες υπηρεσίες ανήρθε περίπου σε 55.000. Ο κύριος όγκος των αιτήσεων έγινε από ενδιαφερόμενους του πρώην Δήμου Καρδίτσας (45.330), ενώ οι υπόλοιπες αφορούν σε κατοίκους των Δήμων που συνενώθηκαν μαζί του δημιουργώντας τον σημερινό.
Οι συγκεκριμένες αιτήσεις αφορούν υποθέσεις που έχουν να κάνουν με υπηρεσίες δημοτολογίου και ληξιαρχείου, στρατολογικά, συντάξεις, υποθέσεις υπουργείων όπως Παιδείας, Υγείας ,Μεταφορών κλπ, αιτήσεις προς υπηρεσίες δημοσίου, βεβαιώσεις ταμείων, κάρτες ΑΜΕΑ,  κλπ.
Από κει και πέρα υπάρχει και ένας άλλος μεγάλος αριθμός υποθέσεων που διεκπεραιώνονται μέσω του ΚΕΠ  που υπολογίζονται γύρω στις 75.000  για τα δύο χρόνια που μιλάμε. Αφορούν υποθέσεις όπως έκδοση και εκτύπωση ΑΜΚΑ, ΚΕΑ, Στρατολογία, ΟΓΑ, έκδοση παραβόλων, αιτήσεις για έκδοση ποινικού μητρώου, ανανέωση κάρτας ανέργων, βεβαιώσεις ΟΑΕΔ, βεβαιώσεις γνησίου υπογραφής κλπ.
Γενικότερα υπάρχει μία πολλή μεγάλη γκάμα υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΚΕΠ χωρίς να μπορεί κανείς να πει ότι κάποιες εξ αυτών έχουν την «προτίμηση» των πολιτών. Όπως μας απάντησε χαρακτηριστικά σε αυτό το ερώτημα ο κ. Βούζας, ένας διαχωρισμός θα μπορούσε να γίνει σε περιοδικές υπηρεσίες, όπως ας πούμε στις περιόδους ανανέωσης καρτών ανεργίας που επισκέπτονται το ΚΕΠ πολλοί άνεργοι και σε σταθερής ροής υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα οι αιτήσεις προς τα ληξιαρχεία.
Κλείνοντας να πούμε ότι ο Δ/ντης του ΚΕΠ υπογράμμισε ότι παρά τις πολύ καλής ποιότητας και ευρέως φάσματος υπηρεσίες που παρέχουν τα ΚΕΠ η γραφειοκρατία είναι παρούσα και υποστήριξε ότι η πλήρης εφαρμογή αυτού που λέμε ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι προϋπόθεση για να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών.

karditsalive.net