Ένας καθαρός χώρος δεν σημαίνει μόνο ανυπαρξία από σκόνες αλλά και εν τω βάθει απολύμανση, εφόσον το απαιτεί η περίσταση. Η απαραίτητη απολύμανση λοιπόν διαχωρίζεται σε απεντομώσεις και μυοκτονίες, εργασίες οι οποίες εγγυώνται για τα καλύτερα αποτελέσματα εφόσον γίνουν από εξειδικευμένο συνεργείο. Ειδικότερα, όσον αφορά τις μυοκτονίες, οι ενέργειες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές και στοχευμένες.
Ποιος είναι υπεύθυνος για τις απολυμάνσεις;
Δεν είναι εφικτό ο καθένας να πραγματοποιεί απολυμάνσεις, εκτός από αυτούς που έχουν άδεια καταπολέμησης των εντόμων και των τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους. Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι λοιπόν, μπορεί να είναι γεωπόνοι, χημικοί, χημικοί μηχανικοί κ.τ.λ.
Ποια είναι τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται;
Όλα τα σκευάσματα, τα οποία χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και χρησιμοποιούνται σε κατοικημένους χώρους.
Είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο;
Πλέον όλες οι εταιρείες, ακολουθούν σύγχρονες μεθόδους καταπολέμησης εντόμων, χρησιμοποιώντας φάρμακα τα οποία έχουν πολύ χαμηλή τοξικότητα και συνεπώς δεν κρύβουν κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή.
Τα φάρμακα καταστρέφουν το περιβάλλον;
Όχι! Οι νέες δραστικές ουσίες που έχουν βγει στο εμπόριο, έχουν δραστικές ουσίες, οι οποίες είναι διασπώμενες, χωρίς όμως να είναι μειωμένης αποτελεσματικότητας.
Πόσο συχνά γίνονται οι απεντομώσεις και οι απολυμάνσεις;
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο διάστημα για την πραγματοποίηση μιας απολύμανσης. Σε γενικές γραμμές προτείνεται να γίνονται από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο, έτσι ώστε τον χειμώνα να είναι δραστήρια.
Πότε πρέπει να καθαρίζεται ένας απολυμασμένος χώρος;
Τα πιο πολλά από τα σύγχρονα καθαριστικά διαλύονται μέσα στο νερό. Δεν φαίνονται αλλά ο ειδικός θα σας γνωστοποιήσει τα μέρη στα οποία έχουν πέσει. Για περίπου μία εβδομάδα λοιπόν, δεν πρέπει να ξεπλύνετε αυτές τις επιφάνειες. Όσο περισσότερο τα φάρμακα διατηρήσουν την εντομοτοξική τους δράση, τόσο το καλύτερο!
Εμπιστευθείτε για την δική σας απολύμανση το συνεργείο καθαρισμού Διαφάνεια!