Ιδιαίτερα προβληματικό παραμένει στη χώρα μας το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας, δηλαδή των ατόμων που αναζητούν εργασία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών.
Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Εurostat για την ανεργία στα κράτη-μέλη το 2018, όπου υπάρχει και ειδική αναφορά στις περιφέρειες, στην Ελλάδα το 70,4%, δηλαδή 7 στους 10 άνεργους ήταν μακροχρόνιοι.
Ακόμα υψηλότερο είναι το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων στην περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς φτάνει το 71,2%, ένα από τα υψηλότερα σε επίπεδο χώρας.
Στην ανεργία των νέων, τρεις ελληνικές περιφέρειες, η Δυτική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο και η Στερεά Ελλάδα ήταν μεταξύ των 10 περιφερειών της Ε.Ε. με την ψηλότερη ανεργία. Υψηλό είναι και το ποσοστό στην περιφέρεια Θεσσαλίας φτάνοντας το 43,6% όταν ο ελληνικός μέσος όρος είναι 39,9%.
Συνολικά σε επίπεδο χώρας το 2018 το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 19,3% (18,4% στη Θεσσαλία).