Στο 18,1% διαμορφώθηκε η ανεργία τον Μάρτιο έναντι του αναθεωρημένου 18,4% του Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το σύνολο των απασχολούμενων κατά τον Μάρτιο του 2019, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.848.269 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 849.811 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.246.729 άτομα.
Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 77.947 άτομα (+2,1%) και κατά 8.961 άτομα σε μηνιαία βάση (+0,2%), ενώ οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 103.615 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2018 (- 10,9%)
και κατά 14.766 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2019 (-1,7%).
Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία μειώθηκαν κατά 16.246 άτομα σε ετήσια βάση (-0,5%) και αυξήθηκαν κατά 1.825 άτομα σε μηνιαία (+0,1%).
Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι νέοι ηλικίας 15-24 ετών παραμένουν «πρωταθλητές» στην ανεργία, με ποσοστό 40,4% (από 41,7% τον αντίστοιχο περυσινό μήνα), ενώ οι περισσότεροι άνεργοι (20,9%) καταγράφονται στην περιοχή Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

(in.gr)