Νέες ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα στα δάση και απλοποίηση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων νομοσχέδιο που παρουσίασε, πριν λίγη ώρα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης.
Συνολικά οι παρεμβάσεις που επιχειρούνται είναι 9:
    Απλοποίηση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, με σύντμηση των προθεσμιών σε 120 ημέρες, ενώ προβλέπεται η αυστηρή τήρησή τους.
    Απλοποίηση αδειοδότησης ΑΠΕ. Με τις παρεμβάσεις του νομοσχεδίου μειώνονται άμεσα οι χρόνοι αδειοδοτήσεων. Η Άδεια Παραγωγής αντικαθίσταται με τη Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενώ δεν θα απαιτείται έκδοση απόφασης της Ολομέλειας της ΡΑΕ. Το νέο αδειοδοτικό πλαίσιο θα καταλαμβάνει τόσο τις νέες αιτήσεις όσο και τις εκκρεμείς, ώστε η εκκαθάριση των συσσωρευμένων εκκρεμών αιτήσεων να γίνεται σε χρονικό διάστημα λίγων μηνών. Άμεσα ορατά αποτελέσματα στους χρόνους έκδοσης των Βεβαιώσεων (λιγότερο από 6 μήνες).
    Νέο ευρωπαϊκό μοντέλο διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
    Αντιμετώπιση του προβλήματος των δασικών χαρτών
    Ρυθμίσεις για τις οικιστικές πυκνώσεις
    Ζωνοποίηση περιοχών Natura
    Διαχείριση αποβλήτων
    Επέκταση ανταποδοτικού τέλους για την πλαστική σακούλα
    Χρηματοδότηση ιδιωτικών συνδέσεων (για τα αστικά λύματα)
Με νομοσχέδιο δημιουργείται το Ηλεκτρονικό Μητρώο ΑΠΕ που θα υποστηρίξει τη νέα διαδικασία αδειοδότησης. Θα επικοινωνεί με τα πληροφοριακά συστήματα των άλλων εμπλεκόμενων φορέων (πχ υπηρεσίες περιβάλλοντος) και τους Διαχειριστές Δικτύων (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ). Στο μεσοδιάστημα χρησιμοποιείται και αναβαθμίζεται το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα της ΡΑΕ, ώστε να εκκαθαριστούν ταχύτερα οι εκκρεμείς αιτήσεις.
Ρυθμίσεις για τις οικιστικές πυκνώσεις
Αναφορικά με τις οικιστικές πυκνώσεις όπως είναι γνωστό η δόμηση εντός δασών και δασικών εκτάσεων έχει δημιουργήσει προβλήματα κοινωνικά και οικολογικά, π.χ. με τη μείωση του δασικού πλούτου της χώρας. Η προηγούμενη απόπειρα επίλυσης του ζητήματος έγινε με την εξαίρεση των οικιστικών πυκνώσεων από την ανάρτηση στους δασικούς χάρτες που όμως κρίθηκε αντισυνταγματική από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Με βάση τις ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου γίνεται εκ νέου ανάρτηση των δασικών χαρτών με τις περιοχές που είχαν εξαιρεθεί ως οικιστικές πυκνώσεις σε συμμόρφωση με το γράμμα και το πνεύμα της απόφασης του ΣτΕ (ΟλΣτΕ 685/2019).
Εκδίδεται προεδρικό διάταγμα, το οποίο καθορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων κατοικίες εντός δασικών εκτάσεων, με τήρηση των συνταγματικών επιταγών και τη διαφύλαξη του δασικού ισοζυγίου, μπορούν υπό όρους να «τακτοποιούνται».
Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα τακτοποίησης για χρονικό διάστημα 30 ετών των κατοικιών που έχουν χτιστεί εντός δασών και δασικών εκτάσεων, εφόσον δεν είναι μεμονωμένες, αλλά βρίσκονται εντός οικιστικών πυκνώσεων, δεν έχουν οικοδομηθεί μετά τον Ιούνιο 2011 και δεν βρίσκονται σε άλλες «ευαίσθητες» περιοχές (όπως ρέματα, Natura κ.λπ.).
Η διαδικασία τακτοποίησης
    Υποβολή αιτημάτων υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου (εντός 6 μηνών από την ισχύ του) με προσωρινή αναστολή όλων των διοικητικών κυρώσεων.
    Κατάρτιση σε κάθε Περιφέρεια οικονομοτεχνικών μελετών, που προσδιορίζουν τις αστικές πυκνώσεις και τεκμηριώνουν την ανάγκη για την προσωρινή διατήρηση των κατοικιών εντός αυτών.
    Έκδοση προεδρικού διατάγματος, βάσει των μελετών, κατόπιν επεξεργασίας και από το ΣτΕ.
    Καταβολή προστίμου και αναστολή της κατεδάφισης επί 30ετία. Θα επιβάλλονται κυρώσεις σε όσους δεν έχουν υπαχθεί.
Σε αντίθεση με την προηγούμενη αντισυνταγματική ρύθμιση, με τη δική μας πρόταση καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για δασικές εκτάσεις και ότι μόνο κατ’ ανοχήν δεχόμαστε την αναστολή της κατεδάφισης κάποιων από τις κατοικίες για μία τριακονταετία. Έτσι, δίνεται οριστική λύση στο ζήτημα, η οποία είναι σύμφωνη με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και θα ενισχυθεί από τις σχετικές οικονομοτεχνικές μελέτες που θα περιληφθούν σε σχέδιο προεδρικού διατάγματος, το οποίο θα τύχει της προληπτικής επεξεργασίας του ΣτΕ.
Επέκταση ανταποδοτικού τέλους για την πλαστική σακούλα
Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2015/720/ΕΕ με τον τρόπο που έγινε έχει δημιουργήσει την εξής παρενέργεια: ενώ επιβλήθηκε αντισταθμιστικό τέλος μόνο για τις λεπτές πλαστικές σακούλες με πάχος τοιχώματος 15-50 μικρών, ταυτόχρονα αυξήθηκε κατακόρυφα η χρήση της πιο χοντρής πλαστικής σακούλας, την οποία οι καταναλωτές πληρώνουν στα καταστήματα λιανικής πώλησης, χωρίς η χρέωση αυτή να αποτελεί περιβαλλοντικό τέλος.
Με το νομοσχέδιο επιχειρείται ολιστική προσέγγιση του προβλήματος, με επιβολή τέλους σε όλες τις πλαστικές σακούλες ανεξαρτήτως πάχους τοιχώματος. Μοναδική εξαίρεση είναι οι βιοαποδομήσιμες/λιπασματοποιήσιμες, λόγω προώθησης υλικών που δύνανται να βιοαποδομηθούν ή/και λιπασματοποιηθούν.

Τέτη Ηγουμενίδη (Η Ναυτεμπορική)