Εκτεταμένοι έλεγχοι πραγματοποιούνται στην αγορά για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας που έχει προκύψει λόγω του κορωνοϊού, με τα μικτά κλιμάκια των ελεγκτών να επιβάλουν πρόστιμα ύψους 113.500 ευρώ μέσα σε οχτώ μέρες. Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκδόθηκε η εγκύκλιος (αριθμ. 32809/24/03/2020) της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή που εστάλη στις διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών και ζητήθηκε να ελεγχθούν οι τομείς της αγοράς, «ως προς την πώληση αγαθών (μικτό περιθώριο κέρδους) όπως προβλέπεται από την παρ. 1 του εικοστού πρώτου άρθρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄68/20-03-2020».
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων από τις 16 μέχρι και τις 24 Μαρτίου σε συνεργασία με την διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 266 έλεγχοι και επεβλήθησαν πρόστιμα ύψους 113.500 ευρώ.

skai.gr