Οι τράπεζες της Ευρωζώνης χαλάρωσαν τα κριτήρια χορηγήσεων στο τρίτο τρίμηνο, ενώ θα κρατήσουν ανοιχτές τις στρόφιγγες συνεχιστεί και στο τέταρτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με έρευνα της ΕΚΤ. Στην Ελλάδα οι όροι έμειναν σταθεροί, αλλά η ζήτηση αυξήθηκε ως αποτέλεσμα της βελτίωσης του καταναλωτικού κλίματος και των προοπτικών της αγοράς κατοικίας.
Yπήρχαν φόβοι ότι η αισθητή επιβράδυνση της οικονομίας και η απειλή της ύφεσης θα αποτρέψει την χαλάρωση των όρων για τα δάνεια. Φαίνεται ωστόσο ότι οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΚΤ ήταν αρκετές ώστε αυτό να μην συμβεί. Έτσι οι τράπεζες χαλάρωσαν τα κριτήρια για την έγκριση επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων στο τρίτο τρίμηνο, ενώ οι εκτιμούν ότι
τα κριτήρια δανειοδοτήσεων θα παραμείνουν, σε γενικές γραμμές, αμετάβλητα, σε όλες τις κατηγορίες δανείων. 
Αν και τα τραπεζικά στελέχη συχνά διαμαρτύρονται για τα αρνητικά επιτόκια της ΕΚΤ, λέγοντας ότι εμποδίζουν την πιστωτική
επέκταση, η έρευνα σε 144 τράπεζες έδειξε ότι τα αρνητικά επιτόκια καταθέσεων συνεχίζουν να συμβάλουν στην αύξηση των
δανειοδοτήσεων και στην μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων για όλες τις κατηγορίες δανείων.  Όσον αφορά στη ζήτηση, οι τράπεζες προβλέπουν αύξηση για τα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια και καμία μεταβολή για τα επιχειρηματικά δάνεια.
Αυξάνεται σταδιακά η «όρεξη» στην Ελλάδα
Την ίδια ώρα στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΤτΕ, τα κριτήρια χορήγησης δανείων τόσο για νοικοκυριά όσο και για επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το δεύτερο. Η εξέλιξη είναι σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Δεν προβλέπεται να αλλάξει η εικόνα ούτε τους τελευταίους μήνες του έτους. Θετικά αποτιμάται το γεγονός, ωστόσο, ότι έχουμε τόνωση της ζήτησης από τα νοικοκυριά.
Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητοι σε σχέση με το β΄ τρίμηνο, παρόλο που το περιθώριο επιτοκίου των τραπεζών για τα συνήθη δάνεια έγινε ως ένα βαθμό πιο χαλαρό. Η ζήτηση παρέμεινε εν πολλοίς σταθερή, παρά το γεγονός ότι παρατηρήθηκαν αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες για πάγιες επενδύσεις. Η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Τόσο τα κριτήρια όσο και οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι, ενώ η ζήτηση παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα του 2019 τόσο όσον αφορά τα στεγαστικά όσο και τα καταναλωτικά. Παράγοντες που επηρέασαν την αύξηση της ζήτησης ήταν η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, η βελτίωση των προοπτικών για αγορά κατοικίας, καθώς και οι αυξημένες ανάγκες για δαπάνες διαρκών καταναλωτικών αγαθών.
Τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα κατά τη διάρκεια του δ΄ τριμήνου του 2019, ενώ η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί ως ένα βαθμό. Η αναλογία των αιτήσεων για δάνεια προς νοικοκυριά που απορρίφθηκαν παρέμεινε κατά βάση αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Eλπίδες για τέλος στην πιστωτική συρρίκνωση
Αξίζει να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΤτΕ, που αφορούν τον Αύγουστο, ενώ οι καταθέσεις αυξάνονται σταθερά τους τελευταίους μήνες, έως και τον Αύγουστο οι στρόφιγγες των τραπεζών δεν είχαν ουσιαστικά ανοίξει για τα νοικοκυριά. Το βάρος των κόκκινων δανείων διαδραματίζει βεβαίως σημαντικό ρόλο σε αυτό, αλλά εν μέρει η πιστωτική συρρίκνωση είναι και αποτέλεσμα της αδύναμης ζήτησης.
Τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν ότι τον Αύγουστο ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας ήταν και πάλι αρνητικός  και μάλιστα  -0,7% έναντι -0,4% τον προηγούμενο μήνα. Οι χορηγήσεις δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν κατά 0,1%, με τον ρυθμό πτώσης να είναι αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ενώ η χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις αυξήθηκε 2,7%, εκείνη προς τους ιδιώτες μειώθηκε κατά 2,7%.
Το γεγονός ότι αυξάνεται σταδιακά η ζήτηση γεννά ελπίδες για βελτίωση της εικόνας.

naftemporiki.gr