• ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
    Ίντερνετ στα λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ

    Δωρεάν ίντερνετ θα παρέχεται σε λίγες εβδομάδας στους επιβάτες των λεωφορείων του Αστικού ΚΤΕΛ σε μια προσπάθεια ακόμη μεγαλύτερης εξωστρέφειας, αλλά και προσέλκυσης περισσότερου... Περισσότερα