Τέσσερις κηδείες σήμερα Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 στον νομό Λάρισας

1.Δημήτριος Κτούκας ετών 72
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου (Νέα Σμύρνη) Λάρισας

2.Ιωάννης Μουστρούφης ετών 85
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Λάρισας

3.Αφροδίτη Αποστολοπούλου ετών 90
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4.Βάιος Παπακώστας ετών 92
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας