Ενα βήμα πριν από τη νομική και φορολογική ολοκλήρωση της συγχώνευσής τους υπό την ομπρέλα της United Group βρίσκονται η WIND και η NOVA. Εξέλιξη που θα τους επιτρέψει να προχωρήσουν στην πλήρη αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων τους, προκειμένου αφενός να δημιουργήσουν συνέργειες σε επίπεδο κόστους και πελατολογίου και αφετέρου να προχωρήσουν στη διάθεση νέων υπηρεσιών.

Ο λόγος για τη διάθεση ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, κινητής τηλεφωνίας, σύνδεσης στο Διαδίκτυο και συνδρομητικής τηλεόρασης. Η νέα διοίκηση των δύο ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν περάσει στην ιδιοκτησία της United Group, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από την BC Partners, φιλοδοξεί να εκμεταλλευτεί τις συνδρομητικές λίστες αμφοτέρων προκειμένου να πουλήσει υπηρεσίες τηλεφωνίας στους υπάρχοντες συνδρομητές των τηλεοπτικών υπηρεσιών της και συνδρομητική τηλεόραση στους συνδρομητές τηλεφωνίας.

Φιλοδοξεί ωστόσο να είναι περισσότερο από το άθροισμα των επιμέρους πελατολογίων, αποσπώντας μερίδια από τους ανταγωνιστές της. Αυτός είναι και ο λόγος που η νέα εταιρεία η οποία θα κρατήσει τον αριθμό φορολογικού μητρώου της WIND, αλλά θα ονομάζεται NOVA, σε συνεργασία με τη μητρική της United Group θα προχωρήσει ένα ευρύ επενδυτικό σχέδιο σε υποδομές προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών 10 Gigabit, που θα καλύπτει 4,5 εκατομμύρια ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Ο τελικός μετασχηματισμός, που εκτιμάται πως θα έχει ολοκληρωθεί πριν εκπνεύσει το έτος, αφορά τη συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών «NOVA Τηλεπικοινωνίες Μονοπρόσωπη Α.Ε.», «NOVA Broadcasting Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και «Netmed Διαχειριστικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία».

Είναι χαρακτηριστικό πως στο σχέδιο συγχώνευσης που έχει αναρτηθεί στο γενικό εμπορικό μητρώο (ΓΕΜΗ) αναφέρεται ότι σκοπός του εταιρικού μετασχηματισμού των τεσσάρων επιχειρήσεων είναι «η περαιτέρω εδραίωση της παρουσίας τους και η μεγιστοποίηση της αξίας τους, μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου ισχυρού και ανταγωνιστικού παρόχου στον τομέα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας και παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου».

Σημειώνεται πως μετά τη συγχώνευση η νέα εταιρεία θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην ελληνική αγορά μετά την Cosmote. «Στο πλαίσιο αυτό και ενόψει των διαμορφωμένων στην αγορά συνθηκών και των προκλήσεων, η συγχώνευση θα οδηγήσει στη συνένωση των εταιρειών σε μία οντότητα, γεγονός που θα επιφέρει σημαντικά ποιοτικά και οικονομικά οφέλη στην ενιαία εταιρεία, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας, τη βελτίωση των λειτουργιών της και της διοικητικής παραγωγικότητάς της, καθώς και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων της».

Σημειώνεται πως για την αρνητική καθαρή θέση που θα «κληρονομήσει» από τις υπό απορρόφηση εταιρείες η απορροφώσα, η Crystal Almond Sàrl, που είναι και η μοναδική μέτοχός της, έχει παράσχει εγγράφως εγγυήσεις για την αποκατάστασή της.

Hλίας Μπέλλος (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)