Θετικό κατά 237.225 θέσεις εργασίας ήταν το ισοζύγιο της απασχόλησης στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022 ενώ κατά τον μήνα Αύγουστο ήταν αρνητικό κατά 32.966 θέσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Συγκεκριμένα, στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.917.971 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.680.746 (954.080 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 726.666 οικειοθελείς αποχωρήσεις). Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου οκταμήνου του έτους ήταν θετικό κατά 237.225 θέσεις εργασίας.

Τον Αύγουστο οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 197.982 ενώ οι αποχωρήσεις σε 230.948 (103.232 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 127.716 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Συνεπώς το ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά 32.966 θέσεις εργασίας.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη χειρότερη μέτρηση ροών απασχόλησης τον μήνα Αύγουστο από το 2001.

Στη Θεσσαλία

Τον Αύγουστο οι  αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 10.861 ενώ οι αποχωρήσεις σε 12.281. Επομένως το ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά 1.420 θέσεις εργασίας. 

Το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου το ισοζύγιο ήταν θετικό κατά 4.164 θέσεις, κάτι που οφείλεται στο αυξημένο αριθμό εποχικών προσλήψεων στα νησιά των Σποράδων (κατά 5.602 θέσεις) τους καλοκαιρινούς μήνες. Στους υπόλοιπους νομούς το ισοζύγιο είναι αρνητικό.

Mε πληροφορίες από euro2day.gr