Σε 914.706 άτομα ανήλθε τον Ιούνιο του 2022 το σύνολο των εγγεγραμμένων στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που αναζήτησαν εργασία.

Από αυτά 515.202 (ποσοστό 56,32%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 399.504 (43,68%) για διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 306.957 (33,56%) και οι γυναίκες σε 607.749 (66,44%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) τον Ιούνιο 2022 ανήλθε σε 6.941 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 2.582 (37,20%) και οι γυναίκες σε 4.359 (62,80%).

Στη Θεσσαλία 

Στη Θεσσαλία, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, τον Ιούνιο, αναζήτησαν εργασία 62.800 άτομα έναντι 62.787 τον περασμένο Μάιο. 

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 (Ιούνιος) καταγράφεται μικρή αύξηση των αναζητούντων εργασία κατά 1,61%(61.806 Ιούνιος 2021).

kosmoslarissa.gr (Λ.Ε.)