Οκτώ κηδείες σήμερα Τρίτη 19 Ιουλίου 2022 στον νομό Λάρισας

1.Ιωάννα Τσιαντούλη ετών 82

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Σοφού Λάρισας

2.Βασιλική Λιούλια-Κατσάρα ετών 83

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Γεώργιος Κωσταρέλης ετών 89

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Λάρισας

4.Δημήτριος Μαγκιώσης ετών 89

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Μαρμαρίνης Αγιάς

5.Παναγιώτης Πατσίκας ετών 91

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

6.Αντώνιος Κουρδουνούλης ετών 91

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Τυρνάβου

7.Κυριάκος Κουρούτσαλης ετών 92

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης

8.Βασίλειος Μουχτης ετών 96

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Μοδέστου Γόννων