«Ξεπαγώνουν» στο τέλος του έτους οι οφειλές που είχαν συσσωρευτεί, ύψους 2,26 δισ. ευρώ, από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021 και τις οποίες θα πρέπει να αποπληρώσουν περισσότεροι από 800.000 φορολογούμενοι που επλήγησαν από την πανδημία. Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα είτε να αποπληρώσουν τα χρέη τους εφάπαξ είτε να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση των 36 άτοκων ή 72 έντοκων δόσεων. Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έχει ήδη ανοίξει για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν να πληρώνουν τα χρέη τους, ενώ η προθεσμία ένταξης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ήδη έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση περισσότεροι από 12.000 φορολογούμενοι, εκ των οποίων οι 5.500 επέλεξαν τις 36 άτοκες δόσεις, ενώ οι υπόλοιποι θα αποπληρώσουν τα χρέη τους σε περισσότερες δόσεις, οι οποίες ωστόσο είναι έντοκες. Οι 12.000 έχουν ήδη πληρώσει την πρώτη δόση, ενώ η δεύτερη δόση θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.
Οπως προβλέπει η νομοθεσία, προκειμένου κάποιος να υπαχθεί στην ευνοϊκή ρύθμιση θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει προηγούμενα χρέη καθώς και να εξοφλούνται χρέη που δημιουργούνται στο εξής. Η ελάχιστη μηνιαία δόση ανέρχεται στα 30 ευρώ για οφειλές έως 1.000 ευρώ και 50 ευρώ για οφειλές άνω των 1.000 ευρώ. Στη ρύθμιση έως και 72 δόσεις εντάσσονται:
α) Οφειλές προς τις φορολογικές αρχές που έχουν βεβαιωθεί από 1.3.2020 έως 31.7.2021.
β) Βεβαιωμένες οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης έως και τις 31.12.2021 στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της COVID-19.
Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης 36 άτοκων ή 72 έντοκων μηνιαίων δόσεων υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 31.12.2021 μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά.
Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν, ειδικότερα, οφειλές βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα ελεγκτικά κέντρα που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021. Η υπαγωγή στη ρύθμιση είναι εφικτή εφόσον πληρούται ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.
2. Εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες:
• Η σύμβαση εργασίας τους να είχε ανασταλεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά την περίοδο από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω της πανδημίας.
• Να έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού.
• Να εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «Συν-Εργασία».
• Να έχουν εισπράξει αναγκαστικά μειωμένο μίσθωμα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και να έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «COVID-19».
• Να ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.
Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις ΔΟΥ και στα ελεγκτικά κέντρα που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.
Δηλαδή, μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις όλες οι αρρύθμιστες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση που βεβαιώθηκαν κατά τη χρονική περίοδο από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021 αλλά δεν κατέστη δυνατό να εξοφληθούν εμπρόθεσμα.

Προκόπης Χατζηνικολάου (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)