Ιδιωτικά Έργα ύψους 8.129.890 ευρώ της ΠΕ Λάρισας εγκρίθηκαν μετά την Υπερδέσμευση στο Πρόγραμμα CLLD/Leader της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε σύμφωνα με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.
Το ποσό της υπερδέσμευσης (4.079.890 ευρώ) έρχεται να συμπληρώσει το αρχικά εγκεκριμένο ποσό των 4.050.000 ευρώ με συνέπεια το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα που θα γίνουν στην ευρύτερη περιοχή της ΠΕ Λάρισας να διαμορφώνεται στα 8.129.890 ευρώ και αποτέλεσμα την ένταξη όλων των θετικά αξιολογημένων προτάσεων, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD/Leader.
Επισημαίνεται ότι, από το συνολικά εγκεκριμένο ποσό υπερδέσμευσης των 4.079.890 ευρώ το ποσό των 2.448.000 ευρώ διέθεσε η Περιφέρεια Θεσσαλία και το ποσό των 1.631.890 ευρώ διέθεσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Επιπλέον, οι θετικά αξιολογημένες προτάσεις είναι 67 και το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στην τοπική κοινωνία είναι διπλάσιο από την αρχικά προκηρυχθείσα δαπάνη, γεγονός που ικανοποιεί την Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/Leader κ. Τάνια Δόκου. 
Η Πρόεδρος της ΕΔΠ κ. Τάνια Δόκου σημείωσε ότι “είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που υπήρχε τόσο μεγάλη προσέλευση επενδυτών στη περιοχή και που τελικά ικανοποιήθηκαν όλες οι θετικά αξιολογημένες προτάσεις.
Το γεγονός αυτής της μεγάλης συμμετοχής μαρτυρά το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη τους και την αύξηση των θέσεων απασχόλησης.
Ο Περιφερειάρχης κος Κώστας Αγοραστός βοηθά έμπρακτα στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων της Π.Ε. Λάρισας”, ευχαριστώντας τον παράλληλα καθώς και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη, για την συνεισφορά τους στην χρηματοδότηση όλων των θετικά αξιολογημένων προτάσεων.
Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας (Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.) κ. Λευτέρης Φουρκιώτης επεσήμανε ότι “το ποσό της υπερδέσμευσης έδωσε μεγάλη ανάσα στην τοπική κοινωνία της ΠΕ Λάρισας, καθώς θα υλοποιηθούν έργα ανάπτυξης Ιδιωτικού χαρακτήρα διπλάσια από τον αρχικό σχεδιασμό” και έδωσε το στίγμα ότι “όταν οι φορείς βαδίζουν μαζί και με συνεννόηση μπορούν κάθε φορά να δίνουν τις λύσεις που η κοινωνία απαιτεί”.
Επιπλέον, ευχαρίστησε με τη σειρά του τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη για την αμέριστη συμπαράσταση.
Τέλος, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας (ΑΕΝΟΛ ΑΕ), μετά την έγκριση της συνολικής απαιτούμενης υπερδέσμευσης και την έγκριση ανακατανομής μεταξύ θεματικών κατευθύνσεων, ανακοινώνει τον Τελικό Πίνακα κατάταξης των έργων ιδιωτικού χαρακτήρα.
Ο οριστικός πίνακας κατάταξης, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας http://aenol.gr