Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 40.150 ευρώ σε τέσσερις επιχειρήσεις τροφίμων επικύρωσε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Επίσης, απέρριψε 10 ενστάσεις κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων συνολικού ύψους 21.124,50 ευρώ και προχώρησε στην επιβεβαίωση της επιβολής τους.
Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα και οι ενστάσεις αφορούν επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, εγκαταστάσεις παραγωγής και εμπορίας τροφίμων κρέατος, παρασκευασμάτων κρέατος, γάλακτος, ζαχαροπλαστικής και καφέ, επιχειρήσεις παραγωγής πάγου και επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου για:
    Παραγωγή, διακίνηση και διάθεση μη ασφαλών τροφίμων.
    Παρακώληση και παρεμπόδιση ελέγχου.
    Αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή HACCP.
    Μη συμμόρφωση ως προς τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής.
    Παραπλανητική επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση τροφίμων.
    Μη συμμόρφωση για ισχυρισμούς διατροφής.
    Μη εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας.
    Μη συμμόρφωση με μέτρα δέσμευσης ή κατάσχεσης τροφίμων.
    Λειτουργία εγκαταστάσεων χωρίς άδεια/αναγγελία έναρξης.
Ο ΕΦΕΤ καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, τόσο για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων όσο και για την ορθή λειτουργία τους και διαβεβαιώνει το καταναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζει και να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών.

naftemporiki.gr