Λιγότερες οι κενές θέσεις εργασίας

Τρίτη, 18 Σεπτέμβριος 2018 13:01 διαχειριστής
Εκτύπωση

Μείωση κατά 1,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι παρουσιάζει το β' τρίμηνο 2018 ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας στο σύνολο της οικονομίας, εκτός από τον πρωτογενή τομέα και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Τα στοιχεία, όπως εξηγεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή, αφορούν στις κενές θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον, δηλαδή στις κενές θέσεις που θα πρέπει να καλυφθούν σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών.

Στην αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 προς το 2016, το ποσοστό των κενών θέσεων εργασίας ήταν μειωμένο κατά 3,6%.

Σε απόλυτους αριθμούς, οι κενές θέσεις εργασίας το β' τρίμηνο 2018 ανήλθαν σε 14.466, έναντι 14.351 το α' τρίμηνο 2018.

Σημειώνεται ότι οι κενές θέσεις εργασίας αφορούν μόνο στους μισθωτούς. Δεν θεωρούνται κενές θέσεις εργασίας οι θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν από:

μαθητευομένους χωρίς αμοιβή, είτε από εργοδότες είτε από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης

εργολάβους, οι οποίοι δεν βρίσκονται στη μισθολογική κατάσταση

προσωπικό που επαναπροσλαμβάνεται ή επιστρέφει από άδεια με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές

εσωτερικές μετακινήσεις στην επιχείρηση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού.

naftemporiki.gr