Διαγωνισμός για την περίθαλψη αδέσποτων

Σάββατο, 21 Απρίλιος 2018 17:15 διαχειριστής
Εκτύπωση

Στη διενέργεια διαγωνισμού για την κτηνιατρική περίθαλψη αδέσποτων ζώων με συνολικό προϋπολογισμό 39.990 ευρώ θα προχωρήσει ο Δήμος Βόλου. Σχετική απόφαση θα λάβει η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίασή της μεθαύριο Δευτέρα 23 Απριλίου (1 μ.μ.).

Να αναφερθεί ότι η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια ένα έτος, ενώ αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάθεση της εκτέλεσης των απαραίτητων εργασιών για τον κτηνιατρικό έλεγχο, τη στείρωση, τον εμβολιασμό, την ηλεκτρονική σήμανση και εν γένει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλων) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλου, καθώς και την ιατροφαρμακευτική παρακολούθηση αυτών που φιλοξενούνται στο Δημοτικό Καταφύγιο.
Να αναφερθεί ότι το πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλων) του Δήμου Βόλου περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοσθεί σε όλα τα αδέσποτα ζώα που χρήζουν περίθαλψης, στείρωσης, κτηνιατρικού ελέγχου ή/και θεραπείας και καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει κτηνίατρο, αλλά και ούτε πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο θα πρέπει να αναθέσει τις κτηνιατρικές πράξεις και εργασίες σε ανάδοχο που να διαθέτει κατάλληλη επιστημονική και υλικοτεχνική υποδομή.
Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα διαθέτει χώρο κατάλληλο για την εκτέλεση απλών και σύνθετων κτηνιατρικών πράξεων (εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, σήμανση, στειρώσεις, χειρουργεία κ.λπ.) ο οποίος λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με το Ν. 604/77 και το Π.Δ. 463/78 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (από το άρθρο 14 του Ν. 3170/03).΄
Πρωταρχικός σκοπός του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων στον Δήμο είναι η ανάσχεση της αύξησης του πληθυσμού αυτών.
Σε έκτακτες περιπτώσεις που πιθανόν να προκύψουν ( π.χ. σε τραυματισμούς ή δηλητηριάσεις ζώων κ.λπ.) θα προσφέρει τις υπηρεσίες του και κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Εφ. Θεσσαλία