Δυσκολίες στη συγχώνευση

Πέμπτη, 22 Φεβρουάριος 2018 08:59 διαχειριστής
Εκτύπωση

Τη διαδικασία ακαδημαϊκής συγχώνευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας θα επιταχύνει η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μετά τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, όπως προβλέπεται και από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που αναμένεται να ψηφισθεί τις επόμενες ώρες.

Η πρώτη συζήτηση έγινε κατά το αναπτυξιακό συνέδριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου ανακοίνωσε τη συγκρότηση Επιτροπής η οποία θα εξέταζε τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνένωσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του ΤΕΙ Θεσσαλίας αλλά και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (Λαμία).

Η Επιτροπή δεν κατέληξε σε κοινή πρόταση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 όπως προ- έβλεπε το αρχικό χρονοδιάγραμμα, γι' αυτό και το όλο εγχείρημα έλαβε νέα παράταση. Οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη με την Επιτροπή να συζητά επί ακαδημαϊκών θεμάτων, δηλαδή ποια Τμήματα και με ποιο γνωστικό αντικείμενο θα παραμείνουν σε λειτουργία και με ποια έδρα.

Η συγχώνευση ωστόσο θα σημάνει και «λουκέτα» σε υπάρχοντα Τμήματα και το Υπουργείο Παιδείας θα κληθεί, αργά ή γρήγορα, να επιλύσει το πολιτικό πρόβλημα που θα δημιουργήσουν οι αντιδράσεις κυρίως αιρετών αρχόντων ενώ ελλοχεύει ο κίνδυνος αναβίωσης φαινομένων τοπικισμού την ώρα που Τμήματα υπολειτουργούν λόγω ουσια- στικών ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό και σε υποδομές.

Eλευθερία