REX 728X90 1

ΤΡΙΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
23:47
[22:31] Πέθανε ο επιχειρηματίας Γρηγόρης Σαράφης[22:02] "Η κυβέρνηση υπονομεύει την ανάπτυξη"[21:30] Aντιδράσεις των Λαρισαίων φαρμακοποιών[21:01] Πέθανε ο Βασίλης Κεδίκογλου[20:32] Απλήρωτη, και όχι μόνο αδήλωτη εργασία[20:00] Ζουράρις: «Ένας νεαρός σοφός ο Τσίπρας»[19:30] Τροχαίο με κοντέινερ με προορισμό τη Λάρισα[19:00] Πλήρης ο φάκελος ΣΚΑΪ και STAR[18:30] Μπλόκο στον Ε65 από τους αγρότες[18:00] Θερίζει νυν και πρώην καπνιστές στην Ελλάδα[22:31] Πέθανε ο επιχειρηματίας Γρηγόρης Σαράφης[22:02] "Η κυβέρνηση υπονομεύει την ανάπτυξη"[21:30] Aντιδράσεις των Λαρισαίων φαρμακοποιών[21:01] Πέθανε ο Βασίλης Κεδίκογλου[20:32] Απλήρωτη, και όχι μόνο αδήλωτη εργασία[20:00] Ζουράρις: «Ένας νεαρός σοφός ο Τσίπρας»[19:30] Τροχαίο με κοντέινερ με προορισμό τη Λάρισα[19:00] Πλήρης ο φάκελος ΣΚΑΪ και STAR[18:30] Μπλόκο στον Ε65 από τους αγρότες[18:00] Θερίζει νυν και πρώην καπνιστές στην Ελλάδα

Προσλήψεις 15 καθηγητών μουσικής

E-mail Εκτύπωση PDF

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο), συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κιλελέρ, που εδρεύει στη Νίκαια Λάρισας, προχωρά η δημοτική αρχή.

Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι:

ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Προπαιδεία-Προωδειακή, 9 Μήνες (1)

ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Κιθάρα Κλασική-Ηλεκτρική, 9 Μήνες (1)

ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Κλαρινέτο, 9 Μήνες (1)

ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Κιθάρα Κλασική-Ακουστική, 9 Μήνες (1)

ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Ανώτερα Θεωρητικά-Αρμονία-Αντίστιξη-Φυγή, 9 Μήνες (1)

ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Φλάουτο, 9 Μήνες (2)

ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Πιάνο, Μαέστρος Παιδικών Χορωδιών, 9 Μήνες (1)

ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Βιολί, 9 Μήνες (1)

ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Πιάνο, Υποχρεωτικών Θεωρητικών και Βυζαντινής Ανωτέρων Θεωρητικών, 9 Μήνες (1)

ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Πιάνο, Υποχρεωτικά Θεωρητικά, Ανωτέρα Υποχρεωτικά Θεωρητικά, 9 Μήνες (1)

ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Ντραμς και Ευρωπαϊκά Κρουστά, 9 Μήνες (1)

ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Τραγούδι, Προπαιδεία-Προωδειακή, Αρμόνιο, 9 Μήνες (1)

ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Πιάνο & Συνοδεία, 9 Μήνες (1)

ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Σαξόφωνο & Όμποε*, 9 Μήνες (1)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και επί ποινής αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2) Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού.

3) Βεβαίωση προϋπηρεσίας/διδακτικής εμπειρίας στο αντίστοιχο αντικείμενο.

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).

6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

■ Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και

η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.

■ Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

■ Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από το αναφερόμενα στο

άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

■ Ότι έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

■ Ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-09-2007).

Προθεσμία & Τόπος Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κιλελέρ, Ηρώων Πολυτεχνείου & Αγίου Χαραλάμπους, Τ.Κ.: 41500, Νίκαια Λάρισας, υπόψιν κ. Κουτσιαυτούλη Αντώνη (τηλ. επικοινωνίας: 2413-507215).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κιλελέρ, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του Δήμου Κιλελέρ: www.kileler.gov.gr

Δείτε την προκήρυξη εδω

 
e-shop-baner-250X300pixel

banner olimpos

ektposeis litrokapis 2018

thessalia economy

bnb 300

radio-300x250

ski report 01


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΛΗΣ
 
  
 

ΜΑΚΕΤΕΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΑΚΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:
 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ:
tbnews@thessalianews.gr
 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΤΒ NEWS M.EΠΕ
Δευκαλίωνος 1 - Λάρισα
Τηλ. 2411 115336