rodopi 728x90

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
13:48

Δεύτερη ευκαιρία για τον εξωδικαστικό

E-mail Εκτύπωση PDF

Διαδικαστικά θέματα ρυθμίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Οικονομίας και Εργασίας ώστε οι οφειλέτες που επιθυμούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών να έχουν δεύτερη ευκαιρία.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση αναμένεται να δημοσιευθεί το αμέσως προσεχές διάστημα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και να ξεκινήσει η ισχύς της.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εν λόγω ΚΥΑ, οι οφειλέτες εκκρεμών αιτήσεων έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν και να συμπληρώσουν την αρχική αίτηση που έχουν υποβάλλει για ένταξή τους στον Μηχανισμό ή μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή της αίτησης και την επανυποβολή της, προκειμένου να συμπεριληφθούν οφειλές που δημιουργήθηκαν το 2017.

Με βάση το σχέδιο της ΚΥΑ ρυθμίζονται τα παρακάτω θέματα:

Συμπλήρωση στοιχείων-διόρθωση σφαλμάτων:

Τα στοιχεία της αίτησης μπορούν να συμπληρωθούν, εφόσον σχετική έλλειψη διαπιστωθεί από τον οφειλέτη, τον συντονιστή ή συμμετέχοντα πιστωτή, μέχρι την ολοκλήρωση της προθεσμίας της.
Για τη σχετική έλλειψη, εφόσον διαπιστωθεί από τον οφειλέτη ή συμμετέχοντα πιστωτή, ενημερώνεται ο συντονιστής, ο οποίος τάσσει προθεσμία 10 ημερών για τη συμπλήρωση της έλλειψης από τον υπόχρεο, εκτός εάν η έλλειψη συνίσταται σε μη συνυποβολή συνοφειλέτη, οπότε η προθεσμία ορίζεται σε 20 ημέρες.
Με την ίδια διαδικασία και εντός της ίδιας προθεσμίας μπορεί να γίνει διόρθωση τυχόν σφαλμάτων της αίτησης που εντοπίζονται από τον οφειλέτη, τον συντονιστή ή συμμετέχοντα πιστωτή.
Διαδικασία εξέτασης αιτημάτων παράτασης:

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τα εμπλεκόμενα μέρη (οφειλέτης, συμμετέχοντες πιστωτές, εμπειρογνώμονας) μπορούν να υποβάλουν αίτημα παράτασης της προβλεπόμενης από τον νόμο προθεσμίας. Το αίτημα περιλαμβάνει:

Τη συγκεκριμένη ενέργεια για την προθεσμία της οποίας ζητείται παράταση.
Τον χρόνο παράτασης και
Την αιτιολογία της παράτασης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.
Δυνατότητα διαγραφής της αίτησης και επανυποβολή της:

Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και μέχρι την κατάθεση των αντιπροτάσεων από τους πιστωτές, διαπιστωθεί ότι στην αίτηση υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλματα, τα οποία κατά τον χρόνο διαπίστωσής τους δεν μπορούν να διορθωθούν με εισαγωγή των στοιχείων ή/και τροποποίησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, ο οφειλέτης, κατόπιν σχετικού γραπτού του αιτήματος προς την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, έχει τη δυνατότητα διαγραφής της αίτησής του με ταυτόχρονη επανυποβολή της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η διαγραφή της αίτησης δεν συνεπάγεται την απώλεια των βασικών στοιχείων του αιτούντος (ΑΦΜ, επωνυμία, διεύθυνση), τα οποία εξακολουθούν να τηρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ούτε του μοναδικού αριθμού που έχει λάβει η αίτηση, ο οποίος εξακολουθεί να συνοδεύει την αίτηση και μετά την επανυποβολή αυτής.
Ο συντονιστής, μόλις λάβει γνώση των ελλείψεων ή σφαλμάτων, και σε κάθε περίπτωση χωρίς να προβεί στη σύνταξη του πρακτικού αποτυχίας της διαδικασίας, ενημερώνει τον οφειλέτη, με κοινοποίηση στους πιστωτές, για την ύπαρξη των συγκεκριμένων ελλείψεων ή σφαλμάτων και καλεί τον οφειλέτη να προβεί εντός 10 ημερών στην αποστολή αιτήματος διαγραφής της αίτησης και επανυποβολής της.
Ο οφειλέτης πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να υποβάλει σχετικό γραπτό αίτημα στην ΕΓΔΙΧ, η οποία εκδίδει απόφαση περί της μη ύπαρξης δυνατότητας διόρθωσης του σφάλματος ή/και των ελλείψεων με άλλον τρόπο και αποφασίζει τη διαγραφή της αίτησης και επανυποβολή της, δύναται δε να τάξει, κατά την εύλογη κρίση της, προθεσμία στον οφειλέτη για τη διαγραφή και επανυποβολή της.
Με την ίδια διαδικασία οι οφειλέτες εκκρεμών αιτήσεων μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή της αίτησης και την επανυποβολή της, προκειμένου να συμπεριληφθούν οφειλές οι οποίες καθίστανται επιδεκτικές ρύθμισης, δηλαδή οφειλές που γεννήθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου του 2017.
Σε περίπτωση διαγραφής και επανυποβολής της αίτησης η διαδικασία επανεκκινείται με τον εκ νέου έλεγχο της πληρότητας της αίτησης από τον συντονιστή.
Νέες προθεσμίες:

Η ολοκλήρωση ελέγχου πληρότητας της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων από τον συντονιστή διενεργείται εντός 10 ημερών από την αποδοχή του διορισμού του. Ο έλεγχος του απαιτούμενου ποσοστού της απαρτίας των συμμετεχόντων πιστωτών ολοκληρώνεται από τον συντονιστή εντός 5 ημερών από τη λήξη της 10ήμερης προθεσμίας από την κοινοποίηση της πρόσκλησης στους πιστωτές. Η προθεσμία πρόσκλησης των συμμετεχόντων πιστωτών σε ψηφοφορία επί της αρχικής πρότασης ρύθμισης του οφειλέτη ορίζεται σε 5 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιπροτάσεων. Για τη σύνταξη πρακτικού αποτυχίας από τον συντονιστή ορίζεται προθεσμία 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας ψηφοφορίας.

Προθεσμία για την υποβολή πρόσθετων στοιχείων:

Η προθεσμία υποβολής των πρόσθετων δικαιολογητικών ορίζεται σε 5 ημέρες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος προς τον οφειλέτη από τον συμμετέχοντα πιστωτή. Η άρνηση του οφειλέτη να τα προσκομίσει, σε περίπτωση που αυτά ζητούνται από συμμετέχοντα πιστωτή που εκπροσωπεί ποσοστό συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη μικρότερο του 25%, δύναται να εκφραστεί εντός της πενθήμερης αυτής προθεσμίας. Σε περίπτωση διαφωνίας, και εφόσον αποφασίσει την προσκόμιση η πλειοψηφία 60% των πιστωτών, τάσσεται στον οφειλέτη νέα προθεσμία προσκόμισης 5 ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης της πλειοψηφίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση νέας άρνησης του οφειλέτη, η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας εντός 10 ημερών από την άρνηση του οφειλέτη.

Εκκρεμείς αιτήσεις και παραίτηση οφειλέτη:

Ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και έως το στάδιο λήξεως της ψηφοφορίας για την επίτευξη συμφωνίας αναδιάρθρωσης, μπορεί να παραιτηθεί από την εκκρεμή αίτησή του για οποιονδήποτε λόγο. Κατόπιν, η ΕΓΔΙΧ προβαίνει σε αδρανοποίηση της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ωστόσο τα δεδομένα του οφειλέτη εξακολουθούν να τηρούνται για 3 έτη.

Πηγή: ΑΜΠΕ

 

 

LITRO 2018 STO KOKKINO

coffee food 300 neo

selfhelpbanner

ski report 01

radio-300x250

bnb 300


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΛΗΣ
 
  
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΤΑΣΟΣ ΠΛΕΝΤΖΑΣ
 

ΜΑΚΕΤΕΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΑΚΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:
 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ:
tbnews@thessalianews.gr
 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΤΒ NEWS M.EΠΕ
Δευκαλίωνος 1 - Λάρισα
Τηλ. 2411 115336