Τις ευέλικτες μορφές εργασίας φαίνεται ότι προτίμησαν οι εργοδότες και τον μήνα Φεβρουάριο του 2019 στον Βόλο και τη Μαγνησία, σύμφωνα με τα στοιχεία της «Εργάνη».
Ειδικότερα, το 41,35% έγινε με μερική απασχόληση, το 13,1% με εκ περιτροπής, ενώ το 45,54% έγινε με σύμβαση πλήρους απασχόλησης. Οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν στις 2.430 στη χερσαία Μαγνησία και στις 62 στις Β. Σποράδες, ενώ οι αποχωρήσεις σε 2.311 στη Μαγνησία και 61 στα νησιά.
Προκύπτει δηλαδή αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα κατά 119 θέσεις εργασίας, στην πλειονότητά τους βέβαια μερικής απασχόλησης. Από τις 2.311 αποχωρήσεις στη Μαγνησία, οι 943 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι 356 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου και οι 1.012 από λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου που δεν ανανεώθηκαν ποτέ.
Στο πρώτο δίμηνο του 2018, η απασχόληση καταγράφει «παθητικό» και αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων - απολύσεων στη Μαγνησία. Ειδικότερα, έγιναν 4.786 προσλήψεις, ενώ αντίστοιχα την ίδια περίοδο οι αποχωρήσεις ήταν 5.056, ήτοι σημαίνει 280 θέσεις απασχόλησης λιγότερες.
Σε επίπεδο Θεσσαλίας συνολικά τον Φεβρουάριο έγιναν 8.047 προσλήψεις, ενώ την ίδια ώρα οι οικειοθελείς αποχωρήσεις ήταν 2.663, καταγγέλθηκαν 1.195 συμβάσεις αορίστου χρόνου και 3.208 συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έληξαν και δεν ανανεώθηκαν.
Οσον αφορά σε ειδικότητες, οι περισσότερες προσλήψεις έγιναν σε υπαλλήλους εστίασης, ακολουθούν οι υπάλληλοι γραφείου και έπονται οι ανειδίκευτοι εργάτες. Ποιοτικά χαρακτηριστικά όσων απασχολούνται Σύμφωνα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ για τους εργαζόμενους που ακόμη απασχολούνται, από τα άτομα που εργάστηκαν μέσα στα τελευταία 8 έτη, το μεγαλύτερο ποσοστό σταμάτησε να εργάζεται επειδή συνταξιοδοτήθηκε (60,2%) ή επειδή η εργασία του ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (12%).
Οι βασικοί λόγοι που δεν αναζητούν εργασία οι μη ενεργοί είναι ότι βρίσκονται σε σύνταξη (37,1%) ή εκπαιδεύονται (24,2%). Το 1,6% των μη ενεργών αναζητεί εργασία, αλλά δεν είναι άμεσα διαθέσιμο να την αναλάβει και το 1,5% δεν αναζητεί εργασία, επειδή πιστεύει ότι δεν θα βρει ή δεν γνωρίζει πού θα απευθυνθεί.
Σε ό,τι αφορά στην απασχόληση, ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.833.745 και η απασχόληση μειώθηκε 1,6%, σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2018 και αυξήθηκε 2,6% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2017. Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολούμενων εργάζονται ως μισθωτοί (66,8%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (22%). Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η μεγαλύτερη μείωση εμφανίζεται στους βοηθούς στην οικογενειακή επιχείρηση.
Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, εμφανίζεται μείωση στην απασχόληση για τους βοηθούς στην οικογενειακή επιχείρηση και αύξηση για τους μισθωτούς και τους αυτοαπασχολούμενους με προσωπικό. Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 9,2%, ενώ το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία σε 7,1%.
Τα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων είναι οι εργαζόμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (23,1%) και οι επαγγελματίες (19,6%).
Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο η μεγαλύτερη μείωση εμφανίζεται στους ανειδίκευτους εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες και η μεγαλύτερη αύξηση στους επαγγελματίες. Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους η μεγαλύτερη αύξηση εμφανίζεται στα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη.

Βάσω Κυριαζή (Ταχυδρόμος)