Εγκρίθηκαν με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννη Πλακιωτάκη έργα διακίνησης παλαιοσιδήρου (scrap) στον 3ο προβλήτα λιμένος Βόλου.
Τα έργα που εγκρίθηκαν περιλαμβάνονται σε Τεχνική Έκθεση, προϋπολογισμού 2.914.000 € με ΦΠΑ στο πλαίσιο του άρθρου 46 του Ν.4150/13 (ΦΕΚ Α΄ 102) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με προϋπόθεση να ληφθούν οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες που αφορούν την κατασκευή του οικίσκου, στέγαστρου, μικρής αποθήκης καθώς και κτιρίου του Υποσταθμού. Ο υπουργός στην απόφασή του ζητά να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ενώ παράλληλα θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα σε συνεργασία με την οικεία Λιμενική Αρχή για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του λιμένος, ενώ το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου καλείται να ενημερώσει το υπουργείο για την έναρξη και λήξη των εργασιών.

magnesianews.gr