Πλειοδοτικό διαγωνισμό για την απόσυρση 300 περίπου οχημάτων που βρίσκονται εγκαταλελειμμένα στους δρόμους της πόλης προκηρύσσει ο Δήμος Βόλου.
Ο ανάδοχος που θα πλειοδοτήσει θα κληθεί να παραλάβει με δικά του μέσα τα οχήματα που βρίσκονται στους δρόμους. Η διεύθυνση Καθαριότητας θα υποδείξει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα, τα οποία θα φυλάσσονται για περίπου 20 ημέρες από την παραλαβή τους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Μέσα σε αυτό το διάστημα οι ιδιοκτήτες θα μπορούν εφόσον το επιθυμούν να τα πάρουν πίσω καταβάλλοντας το ποσό των 100 ευρώ που αντιστοιχεί σε έξοδα μεταφοράς και φύλαξης. Οι ιδιοκτήτες που θα θελήσουν τα πάρουν πίσω τα οχήματά τους θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν στην Εφορία ακριβές αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης για τον χώρο που θα τα τοποθετήσουν.
Σε περίπτωση που παρέλθει η 20ήμερη προθεσμία και ο ιδιοκτήτης δεν αναζητήσει το όχημα, αυτό θα προωθείται στην ανακύκλωση.
Το ελάχιστον αντίτιμο παραλαβής των οχημάτων ανέρχεται στα 45 ευρώ ανά όχημα, ενώ αν πρόκειται για τμήματα οχημάτων, μηχανημάτων φορτηγών και δικύκλων η ελάχιστη τιμή προτείνεται να οριστεί στα 0,17 ευρώ ανά κιλό.

taxydromos.gr