Στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Βόλου προκειμένου να ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές τους σπεύδουν από την προηγούμενη εβδομάδα οφειλέτες των δημοτικών ταμείων.
Ο νέος νόμος που δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους δήμους έως και 100 δόσεις φέρνει οφειλέτες στην οικονομική υπηρεσία και «ζεστό χρήμα» στα ταμεία. Σύμφωνα με στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Βόλου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα δημοτικά ανέρχονται στο ποσό των 20 εκατ. ευρώ περίπου.
Πρόκειται για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως και τον περασμένο Απρίλιο. Αρκετές από αυτές τις οφειλές έχουν χρονικό… βάθος 20ετίας και επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις. Οι οφειλές είναι κάθε είδους: από τέλη μέχρι μισθώματα ακόμη και πολεοδομικά πρόστιμα.
Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών υπάρχει έως και τις 30 Σεπτεμβρίου και αναμένεται ότι μέσα από τον νέο Νόμο θα μηδενίσει το «κοντέρ» των οφειλών για πολλούς οφειλέτες και θα δοθεί «ανάσα» στα δημοτικά ταμεία.
Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για την εφάπαξ αποπληρωμή των οφειλών ο υπόχρεος απαλλάσσεται πλήρως από τους τόκους και προσαυξήσεις που του έχουν επιβληθεί και αποπληρώνει μόνο το κεφάλαιο.
 Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως.
Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ.

Ελένη Χάνου (Ταχυδρόμος)