Μέσω του αναπτυξιακού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» θα υλοποιηθούν 459 έργα σε δήμους όλης της χώρας. Πρόκειται για «μεταφορά» από το πρόγραμμα «Φιλόδημος».
Η υπουργική απόφαση, μετά την έκδοσή της, εστάλη εγγράφως από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε όλους τους δικαιούχους των έργων ανά την Ελλάδα (Δήμους, ΔΕΥΑ κλπ).
Με τα έγγραφα του ΤΠΔ, ζητείται να ληφθεί απόφαση του αρμόδιου οργάνου εκάστου Δήμου, ΔΕΥΑ κλπ, με την οποία απόφαση να δοθεί συναίνεση για τη μεταφορά του/των έργου/έργων του, από το “Φιλόδημος Ι” στο “Τρίτσης”, επιπλέον να οριστεί και να εξουσιοδοτηθεί νόμιμος εκπρόσωπος κάθε Δήμου που θα υπογράψει τα απαιτούμενα έγγραφα (π.χ. τροποποίηση δανειστικού συμβολαίου, πρόσθετων πράξεων κλπ).
Αναλυτικά τα 12 έργα στους δήμους των Τρικάλων:
- Εφαρμογή ζωνοποίησης και αντικατάσταση παλαιών αγωγών δικτύου πόλεως Τρικάλων Δ.Ε.Υ.Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12.050.000,00 €
- Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 500.000,00 €
- Αποχέτευση ομβρίων επέκτασης πόλης Καλαμπάκας Δήμου Μετεώρων Δ.Ε.Υ.Α ΜΕΤΕΩΡΩΝ 2.500.000,00 €
- Αγροτική Οδοποιία σε Τ.Κ του Δήμου Μετεώρων ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 868.000,00 €
- Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Τρικκαίων ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 868.000,00 €
- Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γομφων και Πύλης ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 868.000,00 €
-Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Σερβωτών ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 868.000,00 €
- Δίκτυο Αποχέτευσης Τ.Κ. Φαρκαδόνας Δ.Ε.Υ.Α ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 3.834.219,66 €
- Έργα αναβάθμισης Η/Μ εξοπλισμού Ε.Ε.Λ Τρικάλων Δ.Ε.Υ.Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3.410.000,00 €
- Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην ΤΚ Παλαιομοναστήρου (ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) Δ.Ε.Υ.Α ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 805.241,94 €
- Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού για  την βελτιστοποίηση της λειτουργίας και τον έλεγχο των διαρροών των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας Δ.Ε.Υ.Α ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 992.470,00 €
- Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης του κέντρου της πόλης  των Τρικάλων Δ.Ε.Υ.Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3.000.000,00 €